Obradujący w Wiśle Krajowy Zjazd Komorników wybrał nowe władze swojego samorządu. Prezesem KRK...
Krzysztof Sobczak
19.05.2010
W piątek 21 maja br. kończy się kadencja obecnego prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego....
Krzysztof Sobczak
19.05.2010
Rzecznik praw obywatelskich interweniuje w Sejmie w sprawie przepisów pozwalających na wymierzenie...
Krzysztof Sobczak
19.05.2010
Udział polskich policjantów we wspólnych operacjach poza granicami Polski, na terytorium innych...
Krzysztof Sobczak
19.05.2010
Z prawie miesięcznym opóźnieniem regulacje dotyczące zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dzieci oraz...
Wojciech Kowalski
19.05.2010
Najważniejsze czynności na stanowisku prokuratora i asesora prokuratury zakwalifikować można jako...
Krzysztof Sobczak
19.05.2010
Podczas rozpoczynającego się 19 maja br. posiedzenia Sejmu odbedzie się pierwsze czytanie rządowego...
Krzysztof Sobczak
18.05.2010
Krajowa Rada Radców Prawnych ogłosiła po raz drugi konkurs na prace magisterskie z zakresu...
Krzysztof Sobczak
18.05.2010
Koszty wysyłki towaru nie powinny obciążać konsumenta, który odstępuje od umowy zawartej na...
18.05.2010
Jeśli Ministerstwu Sprawiedliwości, które przygowuje projekt ustawy o tzw. nowej adwokaturze,...
Krzysztof Sobczak
18.05.2010
Prawnicy
Rząd będzie opracowywał 5-letnie programy rezerw strategicznych. Propozycje dotyczące ich...
Krzysztof Sobczak
18.05.2010
Dyrekcja linii lotniczych British Airways uzyskała sądową delegalizację strajku załóg pokładowych,...
18.05.2010
Google nie naruszył prawa znaków towarowych, umożliwiając reklamodawcom nabywanie słów kluczowych...
18.05.2010
Europjeski Trybunał Praw człowieka w Strasburgu podejrzewa, że polskie sejmowe komisje śledcze mogą...
Krzysztof Sobczak
18.05.2010
Jak poinformował marszałek Sejmu Bronisław Komorowski nowy Rzecznik Praw Obywatelskich zostanie...
Krzysztof Sobczak
18.05.2010
Podczas rozpoczynającego się w środę 19 maja br. posiedzenia Sejm po raz pierwszy dokona wyboru...
Krzysztof Sobczak
18.05.2010
O równym dostępie do sądu dla wszystkich obywateli oraz niezawisłości wymiaru sprawiedliwości i...
Krzysztof Sobczak
18.05.2010
Krajowa Rada Radców Prawnych ogłosiła po raz drugi konkurs na prace magisterskie z zakresu...
Krzysztof Sobczak
18.05.2010
Zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek wydawane od ręki"? Teraz to już możliwe. Oddziały...
Aneta Mościcka
18.05.2010
Nadzór ministra właściwego do spraw finansów publicznych w zakresie gwarantowanych przez Skarb...
Wojciech Kowalski
18.05.2010
Rozwój rynku zakładów wzajemnych stymulowany będzie przede wszystkim przez zmiany w przepisach...
Jacek Górski/PSP
18.05.2010
Europejski Trybunał Praw Człowieka zwrócił się do Szwajcarii z pytaniem czy nie naruszyła ona...
Krzysztof Sobczak
18.05.2010
Rok temu z katalogu spraw, które powinny zostać określone w statucie Banku Gospodarstwa Krajowego,...
Michał Malinowski
18.05.2010
Fundusze inwestycyjne obowiązane będą przekazać nieodpłatnie uczestnikom informacje o ilości oraz...
Wojciech Kowalski
18.05.2010
Niedopuszczalne jest automatyczne uznawanie cen za rażąco niskie na podstawie wyłącznie...
Anna Stańczuk
17.05.2010
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie przygotowała akcję wizerunkową, której celem jest...
Krzysztof Sobczak
17.05.2010
Rynek
Wartość materiałów promocyjnych i reklamowych przekazywanych przez przedsiębiorcę konkretnemu...
Michał Malinowski
17.05.2010
Czesław Jaworski został nowym redaktorem naczelnym pisma "Palestra". Zastąpi w pełnieniu tej...
Krzysztof Sobczak
17.05.2010
Firmy transportowe o wysokim stopniu ryzyka występowania naruszeń dotyczących czasu prowadzenia...
Wojciech Kowalski
17.05.2010
Arbitraż nie jest w Polsce zbyt popularny. Nie doceniają go jeszcze przedsiębiorcy, ale najgorsze...
Krzysztof Sobczak
17.05.2010
Prawnicy
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski