– Rozważane są urlopy na żądanie, dni bez wokandy i czynności procesowych, akcja honorowego oddawania krwi w godzinach pracy i protest przed budynkami rządowymi oraz bojkot komisji wyborczych – mówi „Rz" Jacek Skała ze Związku Zawodowego Prokuratorów RP.
Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia, Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP, Stowarzyszenie Komitet Obrony Prokuratorów oraz Niezależne Stowarzyszenie Prokuratorów Ad Vocem informują, że  z zaniepokojeniem przyjęły też założenia do projektu budżetu państwa na 2012 r., które przewidują zamrożenie funduszu wynagrodzeń we wszystkich jednostkach państwowej sfery budżetowej, w tym sądownictwie i prokuraturze. – To zerwanie kompromisu między naszymi środowiskami a władzami wypracowanego w 2008 r. po fali protestów – oświadczyli sędziowie i prokuratorzy.
Ze względu na lekceważenie przez władzę ustawodawczą i wykonawczą władzy sądowniczej  organizacje zapowiadają wspólne działania, w tym protestacyjne, by doprowadzić do rzeczywistej dyskusji o przyszłości wymiaru sprawiedliwości.

Źródło: Rzeczpospolita