Obowiązek wzywania wnioskodawcy niereprezentowanego przez adwokata lub radcę prawnego do...
Wojciech Kowalski
07.07.2010
Urealnienie ochrony wierzyciela poprzez uzyskanie przez niego zabezpieczenia finansowego w postaci...
Wojciech Kowalski
07.07.2010
Do katalogu dokumentów, które powinny znajdować się w aktach osobowych funkcjonariusza celnego mają...
Michał Malinowski
07.07.2010
Przygotowywany przez rząd plan konsolidacji finansów publicznych zapowiada dobre cele: wzmocnienie...
Krzysztof Sobczak
07.07.2010
Minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski 18-19 lipca będzie z wizytą w Moskwie, gdzie ma...
Krzysztof Sobczak
07.07.2010
W pierwotnej wersji projektu zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych Ministerstwo...
Krzysztof Sobczak
06.07.2010
Wszyscy walczą o to, żeby wygrać przetarg. A czy można potem żałować wygranej? Owszem, można, jeśli...
Krzysztof Sobczak
06.07.2010
Prawnicy
Nowe procedury kontrolne i ostrożnościowe w odniesieniu do nabywania znaczących udziałów w...
Wojciech Kowalski
06.07.2010
Od 1 sierpnia 2010 r. wprowadzone zostaną zmiany organizacyjne polegające na przeniesieniu Sądu...
Krzysztof Sobczak
06.07.2010
Całkowity zakaz pracy w niedzielę, który chce wprowadzić Parlament Europejski, może doprowadzić do...
Krzysztof Sobczak
06.07.2010
Korzystny wyrok dla posiadaczy stron w internecie zapadł 5 lipca br. w warszawskim sądzie...
Krzysztof Sobczak
06.07.2010
Ministerstwo Środowiska zapowiada, że jeszcze w tym roku pod obrady Rady Ministrów trafią założenia...
Krzysztof Sobczak
06.07.2010
Dzisiaj w Sejmie odbędzie się publiczne wysłuchanie w sprawie przygotowanego przez posłów Platformy...
Krzysztof Sobczak
06.07.2010
Doszliśmy już do granic naszych możliwości, jeśli chodzi o poprawianie finansów publicznych bez...
Krzysztof Sobczak
06.07.2010
Zgodnie z proponowaną przez rząd zmianą do Ordynacji podatkowej minister właściwy do spraw finansów...
Krzysztof Sobczak
06.07.2010
Znane są już stawki opłat, jakie będą musiały ponieść jednostki samorządu terytorialnego za wydanie...
Patryk Ciurak
06.07.2010
Wszyscy walczą o to, żeby wygrać przetarg. A czy można potem żałować wygranej? Owszem, można, jeśli...
Krzysztof Sobczak
06.07.2010
Właściciele warsztatów, osoby prowadzące gospodarstwa agroturystyczne, małe sklepy i punkty...
Krzysztof Sobczak
06.07.2010
Pełniący obowiązki prezydenta RP marszałek Sejmu Bronisław Komorowski wyraził 5 lipca br. zgodę na...
Krzysztof Sobczak
06.07.2010
Umowa między Unią Europejską i USA w sprawie przetwarzania i przekazywania danych z komunikatów...
Krzysztof Sobczak
06.07.2010
Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego zwraca się do wszystkich zainteresowanych o udział w dyskusji...
Krzysztof Sobczak
06.07.2010
Instytucje administracji państwowej i samorządowej oraz jednostki samorządu zawodowego (np....
Krzysztof Sobczak
06.07.2010
Nałożenie dodatkowych obowiązków na kierowników aptek przez radę powiatu przy ustalaniu rozkładu...
Krzysztof Sobczak
05.07.2010
Kto jest skutecznym przywódcą? Osobiście jestem zwolennikiem wymiernych kryteriów. Za skutecznego...
Krzysztof Sobczak
05.07.2010
Rynek
Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" przeprowadziło w ciągu kilku ostatnich miesięcy akcję...
Krzysztof Sobczak
05.07.2010
Ministerstwo Sprawiedliwości stoi na stanowisku, iż niezbędne jest instytucjonalne zagwarantowanie...
Krzysztof Sobczak
05.07.2010
Prawnicy
Brak precyzyjnego określenia kryterium "miejsca zamieszkania" w przypadku ustalania renty rodzinnej...
Krzysztof Sobczak
05.07.2010
Kto jest skutecznym przywódcą? Osobiście jestem zwolennikiem wymiernych kryteriów. Za skutecznego...
Krzysztof Sobczak
05.07.2010
Rynek
Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu zajmie się sprawą Holendra, ściganego za udział w...
Krzysztof Sobczak
05.07.2010
Osiem decyzji od początku roku i 19 trwających obecnie postępowań to efekt walki Urzędu Ochrony...
Krzysztof Sobczak
05.07.2010
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski