Płk Zbigniew Rzepa przypomniał w komunikacie, że Wojskowy Prokurator Okręgowy w Warszawie, skierował w dniu 30 czerwca 2010 roku, do władz Stanów Zjednoczonych wniosek o udzielenie międzynarodowej pomocy prawnej. We wniosku tym Strona Polska postulowała o przekazanie m.in. wszelkich informacji będących w gestii Strony Amerykańskiej dotyczących okoliczności zaistnienia katastrofy z dnia 10 kwietnia 2010 roku, na lotnisku Siewiernyj w Smoleńsku.
W dniu 11 stycznia 2011 roku, do Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie wpłynęło pismo Wydziału Spraw Karnych – Biura Spraw Międzynarodowych Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych Ameryki stanowiące odpowiedź na wskazany wyżej wniosek Strony Polskiej. Strona Polska uznała odpowiedź Strony Amerykańskiej za niewystarczającą dla potrzeb prowadzonego postępowania, o czym poinformowano władze amerykańskie pismem z dnia 3 lutego 2011 roku.
W dniu 17 marca 2011 roku, do Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie wpłynęła kolejna odpowiedź Wydziału Spraw Karnych – Biura Spraw Międzynarodowych Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych Ameryki, w którym Strona Amerykańska ponownie poinformowała, że Stany Zjednoczone przekazały agendom Rządu Polskiego, już w początkowym okresie śledztwa, wszelkie materiały dotyczące katastrofy smoleńskiej jakimi dysponowały i w tej chwili władze USA nie posiadają żadnych innych informacji w tym zakresie.
Wojskowa Prokuratura Okręgowa w Warszawie, mając na względzie treść pisma Strony Amerykańskiej, zwróciła się do kilku organów i instytucji państwowych, w tym do Szefa Kancelarii Rady Ministrów, o przekazanie wszelkich materiałów uzyskanych od organów bądź agend Stanów Zjednoczonych Ameryki związanych z okolicznościami katastrofy z dnia 10 kwietnia 2010 roku.
W następstwie powyższego pisma, Wojskowa Prokuratura Okręgowa w Warszawie otrzymała w tym zakresie od jednej z instytucji państwowych, pakiet dokumentów niejawnych. Dokumenty te dołączono do akt wydzielonych śledztwa. Ponadto uzyskano od Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego pakiet materiałów związanych z prowadzonymi we współpracy z organami władz USA oraz producenta badaniami zapisów urządzeń TAWS i FMS, które włączono do akt głównych śledztwa. Innych materiałów nie uzyskano.
Wobec powyższych informacji Wojskowa Prokuratura Okręgowa w Warszawie uznała sprawę pomocy prawnej Stanów Zjednoczonych Ameryki za zakończoną - czytamy w komunikacie.