Ministerstwo Sprawiedliwości przypomina, że uczestniczy w pracach nad uruchomieniem nowej perspektywy Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014. Priorytety wsparcia polskiego wymiaru sprawiedliwości ze środków NMF były m.in. jednym z głównych tematów spotkania Ministra Sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego z norweskim Ministrem Sprawiedliwości – Knutem Storbergetem w Stambule już 26 listopada 2010r.
Ministerstwo Sprawiedliwości uczestniczyć będzie w obszarze programowym „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości”, o łącznej alokacji wynoszącej 14 mln euro – mówi Minister Krzysztof Kwiatkowski. – Planujemy realizować projekty dotyczące m.in. poprawy zdolności administracyjnej sądów, poprawy sposobu zarządzania sądami, promowania alternatywnych metod rozwiązywania sporów czy wzmocnienia pozycji pokrzywdzonych przestępstwem – dodaje Minister Sprawiedliwości.
Partnerem Ministerstwa Sprawiedliwości w realizacji działań finansowanych ze środków NMF będzie Norweska Krajowa Administracja Sądów.

Ministerstwo Sprawiedliwości przypomina przy okazji, że jest beneficjentem perspektywy 2004-2009 NMF, w ramach której zrealizowano trzy projekty na łączną kwotę 12 200 492 euro:
1. "Wzmocnienie sądownictwa poprzez informatyzację wydziałów ksiąg wieczystych sądów rejonowych”",
2. "Wdrożenie przepisów z Schengen poprzez budowę infrastruktury teleinformatycznej w jednostkach wymiaru sprawiedliwości",
3. "Informatyzacja przetwarzania dokumentów tekstowych w wymiarze sprawiedliwości".

W ramach nowej perspektywy NMF, przewidziano również środki na wsparcie dla Służby Więziennej, w wysokości 13 mln euro.  Centralny Zarząd Służby Więziennej uczestniczył będzie w obszarze programowym „Wsparcie Służby Więziennej, w tym sankcji pozawięziennych”, przy współpracy z Norweskimi Służbami Więziennymi.