Minister Sprawiedliwości postanowił, że zdający będą rozwiązywać część pierwsza egzaminu 14 czerwca 2011 roku, część drugą 15 czerwca 2011 roku, część trzecią 16 czerwca 2011 roku, natomiast część  czwartą i piątą 17 czerwca 2011 roku.
Nowością jest to, że o dwie godziny więcej niż dotychczas otrzymają zdający egzamin na rozwiązanie zadań z zakresu prawa administracyjnego i gospodarczego.
Po raz pierwszy w historii osoby zdające egzamin będą mogły korzystać z własnego sprzętu komputerowego. Jest to efekt podpisania przez Ministra Sprawiedliwości rozporządzenia nowelizującego dotychczasowe rozporządzenie w sprawie egzaminu radcowskiego.

Na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości znajduje się instrukcja obsługi aplikacji do zdawania egzaminów prawniczych v. 1.0.0.0. Wszystkie osoby, które zdecydowały się na zdawanie egzaminu przy użyciu własnego sprzętu komputerowego powinny się z nią zapoznać.

Minimalne wymagania techniczne, jakie powinien spełniać komputer zdającego dla poprawnego działania aplikacji egzaminacyjnej są następujące:

•procesor Pantium 1 GHz lub jego odpowiednik:
•512 MB pamięć RAM / zalecane 1024MB/;
•system operacyjny: Windows XP SP3/ Windows Vista /Windows 7;
•zainstalowany program Microsoft.NET Framework 3.5 SP1;
•100 MB wolnego miejsca na dysku twardym komputera /HDD/;
•wolny port USB;
•konto użytkownika o prawach administratora lokalnego do komputera;
•wyłączony program antywirusowy;
•wyłączony wygaszasz ekranu.

Warto również sprawdzić poprawność działania komputera przed egzaminem. Komisja bowiem nie będzie badać, czy komputer działa sprawnie. Zdający nie mają jednak obowiązku zdawania egzaminu przy użyciu komputera. Aplikanci mogli podjąć decyzję, czy wolą zdawać egzamin przy pomocy komputera czy też w tradycyjnej formie.
 – Gdyby pojawiły się problemy techniczne, nie należy panikować. Pracę rozpoczętą na komputerze wolno dokończyć ręcznie. Zachęcam do zabierania na egzamin zapasowych laptopów i baterii do nich. Uczulam też na to, że odłączenie pendrive’a od komputera powinno być ostatnią czynnością zdającego przed oddaniem pracy – podpowiada adw. Małgorzata Gruszecka, przewodnicząca Komisji Doskonalenia Zawodowego i Kształcenia Aplikantów Adwokackich.