Helsińska Fundacja Praw Człowieka wystąpiła do Sądu Apelacyjnego w Gdańsku o udostępnienie...
Krzysztof Sobczak
02.04.2010
Liberalizację zasad wykonywania zawodu przewoźnika drogowego przewiduje wchodząca w życie z dniem 3...
Wojciech Kowalski
02.04.2010
Rejestracja spółki w KRS to nadal długotrwały proces. Przebrnięcie przez procedurę rejestracyjną w...
Krzysztof Sobczak
02.04.2010
Lech Kaczyński gotów jest podpisać nowelizację ustawy o partiach politycznych, mimo że jeden z jej...
Krzysztof Sobczak
02.04.2010
Skutki ewentualnych błędów w deklaracjach i zeznaniach podatkowych nie dotyczą tylko osób prawnych...
02.04.2010
Wszyscy znamy przypadki traktowania prokuratury jak własnego imperium, a nie jak organu ochrony...
Krzysztof Sobczak
02.04.2010
Nawet tysiąc pozwów może czekać Skarb Państwa o odszkodowania z tytułu utraconych zysków przez...
Krzysztof Sobczak
02.04.2010
Na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości ukazały się ogłoszenia podające do publicznej...
Krzysztof Sobczak
01.04.2010
Aż 28 projektów ustaw i innych aktów prawnych przygotowywanych przez rząd zaopiniowała 31 marca br....
Krzysztof Sobczak
01.04.2010
Konieczna jest zmiana przepisów regulujących zakres immunitetu parlamentarnego i sędziowskiego -...
Krzysztof Sobczak
01.04.2010
Prawnicy
Od stycznia do marca tego roku dwukrotnie, w stosunku do ubiegłego roku, wzrosła liczba skarg...
01.04.2010
Z oficjalnych dokumentów Ministerstwa Finansów wynika, że w 2009 r. przeprowadzono ponad 10 tysięcy...
Jan Lis /KW
01.04.2010
Aplikacja umożliwiająca składanie przez ePUAP elektronicznych wniosków o wydanie prawa jazdy miała...
Krzysztof Sobczak
01.04.2010
Wzmocnienie uprawnień nadzorczych i kontrolnych wojewody w odniesieniu do placówek zapewniających...
Lex/Lex
01.04.2010
Komornicy, kuratorzy i policjanci domagają się stworzenia im bezpiecznych warunków pracy. Apelują...
Krzysztof Sobczak
01.04.2010
Sędzia Sądu Najwyższego Antoni Górski został 31 marca br. wybrany przez Krajową Radę Sądownictwa na...
Krzysztof Sobczak
01.04.2010
Ustawa o Przeciwdziałaniu Narkomanii kosztuje budżet Państwa 80 mln rocznie. Pomimo wysokich...
Emilia Zakrzewska/KW
01.04.2010
Cztery organizacje: Business Centre Club, Krajowa Izba Gospodarcza, Forum Obywatelskiego Rozwoju i...
Jacek Górski/PSP
01.04.2010
Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego powołana została do prac nad najważniejszymi zmianami w prawie...
Krzysztof Sobczak
01.04.2010
Na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości ukazały się ogłoszenia podające do publicznej...
Krzysztof Sobczak
01.04.2010
W Dzienniku Ustaw Nr 51, poz. 307 zostało opublikowane 31 marca 2010 r. obwieszczenie Marszałka...
Krzysztof Sobczak
01.04.2010
Prokurator generalny wręczył 1 kwietnia br. nominacje prokuratorom Prokuratury Generalnej....
Krzysztof Sobczak
01.04.2010
Sprawca wykroczenia nie może skorzystać ze wsparcia obrońcy na etapie czynności wyjaśniających, a...
Krzysztof Sobczak
01.04.2010
Prezydent Lech Kaczyński zaakceptował zaproponowanych przez Andrzeja Seremeta zastępców prokuratora...
Krzysztof Sobczak
01.04.2010
Na 25 lat więzienia lub dożywocie skazany zostanie sprawca zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem,...
Krzysztof Sobczak
31.03.2010
Nie sądzę, aby teza o kryzysie sądownictwa w tym znaczeniu, jakoby wymiar sprawiedliwości wymagał...
Krzysztof Sobczak
31.03.2010
Prawnicy
Z dniem 31 marca 2010 r. weszła w życie ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o ratyfikacji Konwencji o...
Wojciech Kowalski
31.03.2010
Profesor Zbigniew Ćwiąkalski, były minister sprawiedliwości, otrzymał doroczną nagrodę "Dziennika...
Krzysztof Sobczak
31.03.2010
Prokurator generalny Andrzej Seremet wystąpił 31 marca br. do Prezydenta RP o powołanie...
Krzysztof Sobczak
31.03.2010
Niebieski Parasol - pod taką nazwą Krajowa Izba Radców Prawnych po raz drugi organizuje w całym...
Jacek Górski/PSP
31.03.2010