Ustawa z 5 listopada 2009 r. nowelizująca kodeksy karne wprowadziła wiele zmian dotyczących pozycji...
Krzysztof Sobczak
02.08.2010
Prawnicy
Polskie prawo pracy zakazuje dyskryminacji przy przyjmowaniu do pracy. M.in. ze względu na wiek....
Krzysztof Sobczak
02.08.2010
Realizacja większości samorządowych przedsięwzięć inwestycyjnych obarczona jest wysokim ryzykiem...
Krzysztof Sobczak
02.08.2010
Najczęściej lobbing w województwie stosują samorządowcy niższych szczebli. Drugą, najaktywniejszą...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
02.08.2010
Organ podatkowy może przekazać akta zawierające informację niechronioną tajemnicą bankową także...
Michał Malinowski
02.08.2010
W ustawie z 25 czerwca 2010 r. o sporcie pojawiły się nowe typy przestępstw. To skutek szeregu...
Lex/Lex
02.08.2010
30 lipca 2010 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o kontroli...
Eliza Wasińska
02.08.2010
Bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie, które - w wyniku...
Wojciech Kowalski
02.08.2010
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie wyznaczenia sądów...
Wojciech Kowalski
02.08.2010
Zaniedbania w Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie mogły stwarzać...
Jacek Górski/PSP
02.08.2010
Zmiana postaw społeczeństwa i wskazanie na inne metody wychowawcze to cel nowelizacji Kodeksu...
Wojciech Kowalski
01.08.2010
Odczytywanie podczas rozprawy skróconych aktów oskarżenia, ograniczenie uchylania spraw do...
Jacek Górski/PSP
01.08.2010
Wiceminister skarbu Adam Leszkiewicz powiedział PAP, że poszczególne resorty będą mogły składać w...
Jacek Górski/PSP
01.08.2010
Resort finansów chce podwyższyć VAT o 1 pkt proc. Stawka tego podatku na żywność nieprzetworzoną...
Jacek Górski/PSP
31.07.2010
Uproszczenie zasad uczestniczenia policjantów, w tym antyterrorystów, we wspólnych operacjach na...
Jacek Górski/PSP
31.07.2010
We wrześniu posłowie wrócą do wyremontowanej sali posiedzeń: będzie nowa tapicerka, nowe monitory...
Jacek Górski/PSP
31.07.2010
O wybuchu platformy wiertniczej Deepwater Horizon w Zatoce Meksykańskiej słyszeli niemal wszyscy....
Jacek Górski/PSP
31.07.2010
Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnicy, którzy zapłacili za...
Jacek Górski/PSP
31.07.2010
Większość polskich prawników optymistycznie ocenia sytuację gospodarczą oraz sytuację w branży...
Krzysztof Sobczak
30.07.2010
Rynek
Krajowa Rada Sądownictwa wyłoniła czterech kandydatów do przyszłej Rady Instytutu Pamięci...
Jacek Górski/PSP
30.07.2010
Wypłacona przez ubezpieczyciela suma ubezpieczenia na życie po śmierci partnera podlega zwolnieniu...
Michał Malinowski
30.07.2010
Większość polskich prawników optymistycznie ocenia sytuację gospodarczą oraz sytuację w branży...
Krzysztof Sobczak
30.07.2010
Rynek
Warszawski sąd uniewinnił w czwartek od zarzutu zabójstwa Arkadiusza B. oskarżonego o zamordowanie...
Jacek Górski/PSP
30.07.2010
Grupa warszawskich adwokatów i radców prawnych przygotowała projekt wspólnego dla tych dwóch grup...
Krzysztof Sobczak
30.07.2010
Prawnicy
Sposób, w jaki organy administracji rządowej prowadziły i uczestniczyły w latach 2008-2009 w...
Krzysztof Sobczak
30.07.2010
W piątek rząd, który zajmie się wieloletnim planem finansowym, może podjąć decyzję o podwyżce...
Krzysztof Sobczak
30.07.2010
Od 30 lipca 2010 r. w ustawie o kontroli skarbowej obowiązuje cały szereg zmian. Najważniejsze z...
Michał Malinowski
30.07.2010
Także dzieci poniżej 16. roku życia powinny móc decydować o swym leczeniu czy operacji - uważa...
Jacek Górski/PSP
30.07.2010
Sąd Najwyższy rozpoznał wszystkie protesty wyborcze, które wpłynęły w związku z wyborami...
Jacek Górski/PSP
30.07.2010
Całkowicie odmienny system przepływów środków europejskich, który wynika z ustawy z 27 sierpnia...
Michał Malinowski
30.07.2010
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski