Resort skarbu ogłosił przetarg na wybór doradcy prywatyzacyjnego przy sprzedaży Zakładów Azotowych...
08.01.2010
Komisja Europejska zatwierdziła na mocy unijnego rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia...
Jan Lis /KW
08.01.2010
Kancelaria DLA Piper ogłosiła, że została wybrana na preferowanego doradcę prawnego przez koncern...
08.01.2010
Wprowadzenie kadencyjności funkcji prezesa i wiceprezesów w wojewódzkim sądzie administracyjnym...
Krzysztof Sobczak
08.01.2010
Prawo do wnioskowania przez dłużników o obniżenie wysokości pobieranych przez komornika opłat za...
Krzysztof Sobczak
08.01.2010
Komisja Europejska broni podwyżek dla unijnych urzędników i zamierza o nie walczyć przed...
Jan Lis /KW
08.01.2010
Lubelska prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie wpisu na blogu Janusza Palikota, w którym...
Jan Lis /KW
07.01.2010
Business Centre Club popiera propozycję Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska zmierzającą do...
Jacek Górski/PSP
07.01.2010
Roman Polański, który przebywa w areszcie domowym w Szwajcarii, pozwał do sądu dziennik "Le...
Jan Lis /KW
07.01.2010
Obecny projekt przewiduje zawężenie katalogu dochodzonych roszczeń z tytułu: roszczenia...
Emilia Zakrzewska/KW
07.01.2010
Obecny projekt przewiduje zawężenie katalogu dochodzonych roszczeń z tytułu: roszczenia...
Emilia Zakrzewska/KW
07.01.2010
Osoby korzystające z dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz z nowego urlopu dla ojców będą mogły...
Katarzyna Irytowska
07.01.2010
Zrównanie ważności dokumentów i informacji (odpisów, wyciągów i zaświadczeń) wydawanych przez...
Aneta Mościcka
07.01.2010
Oskarżony o korupcje burmistrz Helu Mirosław Wądołowski wrócił w środę 6 stycznia br. do pracy....
Jacek Górski/PSP
07.01.2010
Od Nowego Roku zmienił się system finansowania ochrony środowiska w Polsce, pieniądze na ten cel...
Aneta Mościcka
07.01.2010
W piątek 8 stycznia br. Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia rozpozna zażalenie na zatrzymanie...
Krzysztof Sobczak
07.01.2010
Według ekspertów obowiązek podawania standardowych informacji w reklamach objęty został maksymalną...
07.01.2010
Business Centre Club popiera propozycję Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska zmierzającą do...
Jacek Górski/PSP
07.01.2010
Stały Sąd Polubowny oraz Ośrodek Mediacji Gospodarczych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w...
Jacek Górski/PSP
07.01.2010
Minister sprawiedliwości nie widzi podstawy do występowania z projektem nowelizacji przepisów...
Krzysztof Sobczak
07.01.2010
Nowa ustawa o finansach publicznych, która weszła w życie 1 stycznia 2010 roku poszerzyła krąg osób...
Lex/Lex
06.01.2010
Kontrola zarządcza
Krajowa Rada Sądownictwa przesłuchała w środę 6 stycznia sześciu kolejnych kandydatów, którzy...
Krzysztof Sobczak
06.01.2010
Dokumenty z Krajowego Rejestru Sądowego udostępniane w formie elektronicznej będą miały taką samą...
Krzysztof Sobczak
06.01.2010
Transakcje fuzji i przejęć to procesy bardzo złożone - zarówno z punktu widzenia inwestora, jak i...
Jacek Górski/PSP
06.01.2010
Kancelaria Prawna Trusiewicz Siwko zmieniła biuro na większe. Nowa siedziba firmy to jedna z oznak...
Jacek Górski/PSP
06.01.2010
Prezydent RP podpisał 4 stycznia 2010 r. ustawę z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w...
Krzysztof Sobczak
06.01.2010
Prof. Leszek Garlicki, prof. Roman Wieruszewski i Marek Antoni Nowicki są polskimi kandydatami na...
Krzysztof Sobczak
06.01.2010
Lepszy nadzór nad rynkiem ubezpieczeniowym i bardziej skuteczne narzędzia do oceny ryzyka...
Rafał Bułach
06.01.2010
Sędzia Elżbieta Wrona z Ropczyc, która przez polskie sądy uznana została za kłamcę lustracyjnego,...
Krzysztof Sobczak
06.01.2010
W uzupełnieniu informacji z 5 stycznia 2010 r. publikujemy komunikat prasowy Helsińskiej Fundacji...
Jacek Górski/PSP
06.01.2010