Przy uzgadnianiu ceny umownej oraz przy stosowaniu ceny urzędowej firmy nie będą musiały podawać...
Krzysztof Sobczak
09.06.2010
Obie kandydatki na Rzecznika Praw Obywatelskich: Irena Lipowicz - rekomendowana przez PO i Zofia...
Krzysztof Sobczak
09.06.2010
Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego nie ma wystarczających przesłanek do uprzywilejowania pozycji...
Wojciech Kowalski
09.06.2010
Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało kolejną wersję przepisów regulujących zasady okresowej...
Krzysztof Sobczak
09.06.2010
Ustawa o pozwach zbiorowych, która zacznie obowiązywać 19 lipca br. jest źródłem niepokoju także...
Krzysztof Sobczak
09.06.2010
Sądzie Rejonowym dla m.st Warszawy Śródmieście-Sąd Pracy odbędzie się we wtorek 8 czerwca br....
Krzysztof Sobczak
08.06.2010
W procesie sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz...
Krzysztof Sobczak
08.06.2010
Obowiązująca od 8 czerwca br. nowelizacja Kodeksu postępowania karnego wprowadza szereg zmian w...
Jolanta Mazur
08.06.2010
Rzecznik praw obywatelskich nie powinien być prawnikiem - twierdzi Zofia Romaszewska, kandydująca z...
Krzysztof Sobczak
08.06.2010
Prawnicy
W Sądzie Rejonowym dla m.st Warszawy Śródmieście-Sąd Pracy odbyła się we wtorek 8 czerwca br....
Krzysztof Sobczak
08.06.2010
Od 8 czerwca br. obowiązuje tzw. duża nowelizacja kodeksów karnych, która wprowadza m.in. obowiązek...
Krzysztof Sobczak
08.06.2010
Preferencyjne kredyty na spłatę zobowiązań bankowych zaciągniętych na remont lub budowę domu,...
Krzysztof Sobczak
08.06.2010
Czynności związane z organizowaniem i kontrolowaniem wykonywania kary ograniczenia wolności oraz...
Jolanta Mazur
08.06.2010
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oragnizuje wspólnie ze Stowarzyszeniem Prawa Konkurencji...
Krzysztof Sobczak
08.06.2010
Według Komisji Europejskiej operacje przelewów bankowych, poleceń zapłaty oraz płatności kartą...
08.06.2010
Sądzie Rejonowym dla m.st Warszawy Śródmieście-Sąd Pracy odbędzie się we wtorek 8 czerwca br....
Krzysztof Sobczak
08.06.2010
Trybunał w Strasburgu uznał, że proces nieletniego zabójcy ministranta sprzed 13 lat był...
Jan Lis /KW
08.06.2010
SMS-y przesyłane na cele charytatywne, które obecnie opodatkowane są 22-proc. VAT, zostaną...
Krzysztof Sobczak
08.06.2010
Od 8 czerwca br. obowiązują przepisy tzw. dużej nowelizacji kodeksów karnych. Najważniejsze zmiany...
Krzysztof Sobczak
08.06.2010
Rada Unii Europejskiej zakończyła kolejny etap prac legislacyjnych nad dyrektywą o europejskim...
Krzysztof Sobczak
08.06.2010
Duży urząd skarbowy jest urzędem właściwym do kompleksowej obsługi podatnika, w tym także związanej...
Michał Malinowski
08.06.2010
Międzynarodowa kancelaria prawnicza DLA Piper, w dowód uznania dla jakości świadczonych przez nią...
Jacek Górski/PSP
08.06.2010
Jeszcze do końca czerwca br. można wziąć udział w konsultacjach dotyczących przyszłości...
Krzysztof Sobczak
08.06.2010
Wprowadzane na przestrzeni ostatnich lat zmiany kodyfikacyjne sukcesywnie prowadzą do rozszerzenia...
Krzysztof Sobczak
07.06.2010
Koegzystencja na rynku pracy dwóch lub trzech pokoleń jest zjawiskiem zupełnie naturalnym. Każde z...
Krzysztof Sobczak
07.06.2010
Rynek
W postępowaniu przyspieszonym przed sądem oskarżony nie będzie miał obowiązku posiadania obrońcy....
Krzysztof Sobczak
07.06.2010
Wprowadzane na przestrzeni ostatnich lat zmiany kodyfikacyjne sukcesywnie prowadzą do rozszerzenia...
Krzysztof Sobczak
07.06.2010
Prawnicy
W związku z powodzią, główny inspektor pracy podjął decyzję o ograniczeniu kontroli przez organy...
Jan Lis /KW
07.06.2010
Status sędziego w 20 lat po transformacji - to temat konferencji organizowanej 1 lipca br. na...
Krzysztof Sobczak
07.06.2010
Adwokaci kontynuują udzielanie bezpłatnych konsultacji prawnych osobom, które w wyniku powodzi...
Krzysztof Sobczak
07.06.2010
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski