Od 10 stycznia 2010 roku w Rosji pojawi nowy rodzaj kary areszt domowy. Ma on być stosowany jako...
Krzysztof Sobczak
30.12.2009
Środowisko przedsiębiorców skupionych w Krajowej Izbie Gospodarczej pozytywnie ocenia przygotowany...
30.12.2009
Ograniczenie możliwości posługiwania się dokumentami starych spółek, które nie prowadzą...
Krzysztof Sobczak
30.12.2009
Od 2011 roku obywatele Polski mają otrzymywać elektroniczne dowody osobiste, w których dane o...
Krzysztof Sobczak
30.12.2009
Od nowego roku w Lublinie zacznie działać elektroniczny sąd. Wszystko w nim odbywać się będzie w...
Krzysztof Sobczak
29.12.2009
Mylnie uważamy, że klient, którego chcielibyśmy obsługiwać, sam zrozumie naszą ofertę, zidentyfi...
Lex/Kancelaria
29.12.2009
Rynek
Adwokaci i radcowie prawni chcą, by aplikanci przygotowujący się do wykonywania tych zawodów...
Krzysztof Sobczak
29.12.2009
W ciągu ostatnich 12 miesięcy polskie firmy znacznie częściej padały ofiarą przestępstw...
Jan Lis /KW
29.12.2009
Sąd Najwyższy zadecydował, że przyjmie do rozpatrzenia skargę Winicjusza Natoniewskiego, który jako...
Jan Lis /KW
29.12.2009
Mylnie uważamy, że klient, którego chcielibyśmy obsługiwać, sam zrozumie naszą ofertę, zidentyfi...
Lex/Kancelaria
29.12.2009
Rynek
W ciągu ostatnich 12 miesięcy polskie firmy znacznie częściej padały ofiarą przestępstw...
Jan Lis /KW
29.12.2009
Europejski Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu odpowie na pytanie polskiego...
29.12.2009
Komisja Europejska podjęła decyzję o zatwierdzeniu wprowadzenia w Polsce zryczałtowanego systemu...
29.12.2009
Zawodowy lobbysta lub przedstawiciel firmy chcący brać udział w pracach nad ustawą lub...
Krzysztof Sobczak
29.12.2009
Trybunał Konstytucyjny jeszcze raz oceni ustawę, która nadaje sądom dyscyplinarnym samorządów...
Krzysztof Sobczak
29.12.2009
Rzecznika praw obywatelskich niepokoi zakres informacji, jakie GUS chce zbierać o obywatelach...
Krzysztof Sobczak
29.12.2009
Więcej uprawnień do widzeń z bliskimi będą mieli tymczasowo aresztowani. Z datą 7 grudnia 2009 r....
Jolanta Mazur
29.12.2009
W ubiegłym roku dostało się na aplikację 302 osoby. W tym roku 1073. Przecież nikt nie uwierzy w...
Krzysztof Sobczak
28.12.2009
Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy oraz doradca podatkowy będą mogli poświadczać zgodność z...
Krzysztof Posański
28.12.2009
Rozdział urzędów prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości, realizacja postulatów...
Krzysztof Sobczak
28.12.2009
Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy oczekuje od prawników zaangażowania we wdrażanie...
Krzysztof Sobczak
28.12.2009
Rzecznik praw obywatelskich uważa, że konieczne jest znowelizowanie ustawy o odpowiedzialności...
Krzysztof Sobczak
28.12.2009
Każdego roku w polskich zakładach karnych i aresztach śledczych dochodzi średnio do 40 samobójstw...
Krzysztof Sobczak
28.12.2009
Jednym z powodów wycofania się Polskiego Towarzystwa Wspierania Przedsiębiorczości z kupna...
Jan Lis /KW
28.12.2009
Nieruchomości zabytkowe stały się na przestrzeni ostatnich kilku lat cenionym dobrem inwestycyjnym....
Jacek Górski/PSP
27.12.2009
Każdego roku z wnioskiem o wpisanie ma listę adwokatów lub radców prawnych występuje pewna liczba...
Krzysztof Sobczak
26.12.2009
Każdego roku z wnioskiem o wpisanie ma listę adwokatów lub radców prawnych występuje pewna liczba...
Krzysztof Sobczak
26.12.2009
Prawnicy
Z datą 7 grudnia 2009 r. ukazał się Dziennik Ustaw nr 206, w którym opublikowana została...
Jolanta Mazur
24.12.2009
Dobrze, ze nowe przepisy o walce z narkomanią będą wynikać z wiedzy i doświadczenia, a nie...
Krzysztof Sobczak
24.12.2009
Różnorodność systemów podatkowych oraz zbyt agresywna konkurencja są przeszkodą w funkcjonowaniu...
Krzysztof Sobczak
24.12.2009