Weszły w życie nowe przepisy, dzięki którym osoby prowadzące działalność na własny rachunek oraz...
11.08.2010
W przypadku niektórych form działalności pracownik może efektywnie wykonywać swoje zadania nie...
Jacek Górski/PSP
11.08.2010
Udzielenie pomocy dla przedsiębiorców przeżywających trudności w dostępie do finansowania w wyniku...
Wojciech Kowalski
11.08.2010
Pozbawienie podatnika oprocentowania od kwoty wpłaconej na poczet odsetek za zwłokę od nienależnej...
Jolanta Mazur
11.08.2010
Krajowa Rada Radców Prawnych ogłosiła Konkurs na pracę magisterską z zakresu wykonywania zawodu...
Jacek Górski/PSP
11.08.2010
Uszczegółowienie, ujednolicenie i usprawnienie istniejących rozwiązań, dotyczących nabywania...
Wojciech Kowalski
11.08.2010
Według badań Altman Weil, ponad 94 procent europejskich firm prawniczych oferuje alternatywne...
Jan Lis /KW
10.08.2010
Rynek
Służba Celna na podstawie nowelizacji Ustawy o Służbie Celnej (art. 75b) przeprowadzonej wraz z...
Lex/Lex
10.08.2010
Umiejętność właściwej oceny i interpretacji faktów, umiar w relacji z uczestnikami procesu oraz w...
Krzysztof Sobczak
10.08.2010
Prawnicy
Będzie można kupić broń i amunicję za pośrednictwem koncesjonowanych sklepów internetowych...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
10.08.2010
Według badań Altman Weil, ponad 94 procent europejskich firm prawniczych oferuje alternatywne...
Jan Lis /KW
10.08.2010
Rynek
Wykładnia językowa art. 87 § 1 k.p.c. we fragmencie, w którym przyznaje on status pełnomocnika...
Wojciech Kowalski
10.08.2010
Od 1 września kolejna grupa sądów rejonowych wdrażać będzie informatyczny system obsługi ksiąg...
Wojciech Kowalski
10.08.2010
Umiejętność właściwej oceny i interpretacji faktów, umiar w relacji z uczestnikami procesu oraz w...
Krzysztof Sobczak
10.08.2010
Zwiększenie dostępności do zawodu syndyka poprzez uproszczenie zasad składania egzaminu przez osoby...
Wojciech Kowalski
10.08.2010
- Usprawnienie pracy sądów, kolejne etapy rewolucji informatycznej w wymiarze sprawiedliwości,...
Lex/Lex
10.08.2010
Celem naszego stowarzyszenia jest uhonorowanie pamięci zmarłego ponad rok temu wybitnego prawnika...
Krzysztof Sobczak
09.08.2010
Prawnicy
Wprowadzenie regulacji dotyczących standardowych informacji, jakie będą musiały się znaleźć się w...
Wojciech Kowalski
09.08.2010
Sejm znowelizował ustawę o rzecznikach patentowych. Dopuszczono możliwość reklamowania przez nich...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
09.08.2010
Rząd lepiej wywiązuje się z przygotowania projektów ustaw niż w ubiegłym roku - wynika z najnowszej...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
09.08.2010
Sejm znowelizował ustawę o rzecznikach patentowych. Dopuszczono możliwość reklamowania przez nich...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
09.08.2010
Wprowadzenie możliwości rejestrowania spółki z o.o. przy wykorzystaniu Internetu (drogą...
Wojciech Kowalski
09.08.2010
Tylko 8 procent ankietowanych prowadzi analizę i mapowanie procesów, żeby poszukać dziur w...
Jan Lis /KW
09.08.2010
Celem naszego stowarzyszenia jest uhonorowanie pamięci zmarłego ponad rok temu wybitnego prawnika...
Krzysztof Sobczak
09.08.2010
Konferencja organizowana jest przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland....
Jacek Górski/PSP
09.08.2010
Górne granice stawek kwotowych podatków: od nieruchomości, od środków transportowych oraz opłat:...
Michał Malinowski
09.08.2010
Samorządy mają swoje sposoby na obejście limitu zadłużania wpisanego do ustawy o finansach...
Krzysztof Sobczak
09.08.2010
Poprawa warunków funkcjonowania przedsiębiorców świadczących usługi turystyczne, wzrost zaufania...
Wojciech Kowalski
08.08.2010
Przez ostatnie pół roku do Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa wpłynęło trzy razy więcej pozwów...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
07.08.2010
Parlament zakończył w piątek prace nad ustawą o dowodach osobistych. Sejm odrzucił poprawkę Senatu...
Lex/Lex
07.08.2010
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski