Projekt nowego rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy do głosowania zobowiązuje szefów gmin także do zapewnienia swoim przedstawicielom środków łączności z jednostką policji oraz przekazania szefowi obwodowej komisji wyborczej danych osobowych wskazanych reprezentantów. Rolą przedstawicieli wójta ma być „zewnętrzny stały nadzór lokalu wyborczego” oraz sprawdzanie stanu zabezpieczeń do czasu rozpoczęcia głosowania w drugim dniu wyborów.
Jak wyjaśnia MSWiA, nowe rozporządzenie nie tworzy nowych obowiązków dla samorządów. Resort podkreśla, że takie same zadania szefów gmin wynikają z rozporządzenia z 30 kwietnia 2003 r. w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji do spraw referendum ogólnokrajowego w czasie przerwy w głosowaniu oraz rozporządzenia dotyczącego wyborów do Parlamentu Europejskiego z 2 czerwca 2010 r.
„Jedynie ochrona fizyczna jest gwarantem właściwego zabezpieczenia lokalu wyborczego podczas przerwy w głosowaniu. Funkcjonujące systemy monitoringu wyłącznie rejestrują fakt naruszenia zabezpieczeń, a tym samym nie dają pewności szybkiej i skutecznej reakcji na nie” – uznało MSWiA.
Projekt nowego rozporządzenia uzyskał akceptację zespołu ds. administracji publicznej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. W środę, 29 czerwca, zostanie przedyskutowany także na posiedzeniu plenarnym Komisji.
Zgodnie z Kodeksem wyborczym z 5 stycznia 2011 r., organ zarządzający wybory może postanowić, że głosowanie w wyborach przeprowadzone zostanie w ciągu dwóch dni. W przypadku wyborów do parlamentu taka decyzja należy do prezydenta RP, a przy wyborach samorządowych – do premiera.

Źródło: Serwis Samorządowy PAP