Kilka istotnych zmian nastąpiło w końcu 2009 roku w prawie zamówień publicznych. Już obowiązują...
Krzysztof Sobczak
30.12.2009
Ograniczenie możliwości posługiwania się dokumentami starych spółek, które nie prowadzą...
Krzysztof Sobczak
30.12.2009
Spowolnienie gospodarcze, jakie miało miejsce w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy w Polsce,...
Krzysztof Sobczak
30.12.2009
Prawnicy
Od 2011 roku obywatele Polski mają otrzymywać elektroniczne dowody osobiste, w których dane o...
Krzysztof Sobczak
30.12.2009
Środowisko przedsiębiorców skupionych w Krajowej Izbie Gospodarczej pozytywnie ocenia przygotowany...
30.12.2009
Ministerstwo Gospodarki chce zmniejszyć represyjność polskiego prawa za przestępstwa gospodarcze....
Jan Lis /KW
30.12.2009
Duża kreatywność i optymizm polskich firm jest szansą na utrzymanie w 2010 r. wzrostu gospodarczego...
30.12.2009
W dniach 19-20 listopada 2009 roku w Pradze czeskiej odbyła sie konferencja kobiet prawniczek...
Jacek Górski/PSP
30.12.2009
Wystartowała czwarta już edycja Ogólnopolskiego Konkursu z Zakresu Prawa Telekomunikacyjnego, Prawa...
Jacek Górski/PSP
30.12.2009
Wprowadzenie elektronicznego postępowania upominawczego, czyli e-sądu, skutkować ma uproszczeniem i...
Krzysztof Sobczak
30.12.2009
Z badań przeprowadzonych przez naukowców Uniwersytetu Gdańskiego wynika, że co piąty Polak jechał...
Krzysztof Sobczak
30.12.2009
Zdaniem resortu sprawiedliwości przynoszą efekty działania, których celem jest wyznaczenie przez...
Krzysztof Sobczak
30.12.2009
Polska nie wprowadziła jeszcze do krajowego prawa 37 dyrektyw Unii Europejskiej. Największe...
Krzysztof Sobczak
30.12.2009
Spowolnienie gospodarcze, jakie miało miejsce w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy w Polsce,...
Krzysztof Sobczak
30.12.2009
Od 10 stycznia 2010 roku w Rosji pojawi nowy rodzaj kary areszt domowy. Ma on być stosowany jako...
Krzysztof Sobczak
30.12.2009
Środowisko przedsiębiorców skupionych w Krajowej Izbie Gospodarczej pozytywnie ocenia przygotowany...
30.12.2009
Od nowego roku w Lublinie zacznie działać elektroniczny sąd. Wszystko w nim odbywać się będzie w...
Krzysztof Sobczak
29.12.2009
Mylnie uważamy, że klient, którego chcielibyśmy obsługiwać, sam zrozumie naszą ofertę, zidentyfi...
Lex/Kancelaria
29.12.2009
Rynek
W ciągu ostatnich 12 miesięcy polskie firmy znacznie częściej padały ofiarą przestępstw...
Jan Lis /KW
29.12.2009
W ciągu ostatnich 12 miesięcy polskie firmy znacznie częściej padały ofiarą przestępstw...
Jan Lis /KW
29.12.2009
Sąd Najwyższy zadecydował, że przyjmie do rozpatrzenia skargę Winicjusza Natoniewskiego, który jako...
Jan Lis /KW
29.12.2009
Mylnie uważamy, że klient, którego chcielibyśmy obsługiwać, sam zrozumie naszą ofertę, zidentyfi...
Lex/Kancelaria
29.12.2009
Rynek
Adwokaci i radcowie prawni chcą, by aplikanci przygotowujący się do wykonywania tych zawodów...
Krzysztof Sobczak
29.12.2009
Europejski Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu odpowie na pytanie polskiego...
29.12.2009
Komisja Europejska podjęła decyzję o zatwierdzeniu wprowadzenia w Polsce zryczałtowanego systemu...
29.12.2009
Zawodowy lobbysta lub przedstawiciel firmy chcący brać udział w pracach nad ustawą lub...
Krzysztof Sobczak
29.12.2009
Trybunał Konstytucyjny jeszcze raz oceni ustawę, która nadaje sądom dyscyplinarnym samorządów...
Krzysztof Sobczak
29.12.2009
Rzecznika praw obywatelskich niepokoi zakres informacji, jakie GUS chce zbierać o obywatelach...
Krzysztof Sobczak
29.12.2009
Więcej uprawnień do widzeń z bliskimi będą mieli tymczasowo aresztowani. Z datą 7 grudnia 2009 r....
Jolanta Mazur
29.12.2009
Każdego roku w polskich zakładach karnych i aresztach śledczych dochodzi średnio do 40 samobójstw...
Krzysztof Sobczak
28.12.2009