Umowa zlecenia obejmująca stałe prowadzenie obsługi prawnej mocodawcy, w tym reprezentowanie go...
Wojciech Kowalski
29.09.2010
Tzw. ustawa parytetowa może trafić pod głosowanie w Sejmie pod koniec października - poinformowała...
Lex/Lex
29.09.2010
Troska o zapewnienie sprawnego systemu szkolenia przyszłych prawników gwarantującego jednolity,...
Krzysztof Sobczak
29.09.2010
Zakaz wprowadzania do obrotu w Bydgoszczy tzw. dopalaczy uchwaliła w środę rada miasta. Inicjatorem...
Lex/Lex
29.09.2010
Przepis art. 390 § 3 Kodeksu cywilnego wprowadza szczególny termin przedawnienia w przypadku...
Jan Lis /KW
29.09.2010
Do egzaminu na naszą aplikację przystąpiło 341 absolwentów prawa. - Mam już oficjalne dane komisji...
Krzysztof Sobczak
29.09.2010
Do 100 tys. euro wzrośnie zabezpieczenie depozytów, szybciej je odzyskamy. Projekt ustawy...
Krzysztof Sobczak
29.09.2010
Dyrektorem Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury został sędzia sądu apelacyjnego Leszek...
Krzysztof Sobczak
29.09.2010
W ostatnich miesiącach po raz kolejny spadła liczba wniosków o areszty. Wygląda jednak na to, że...
Krzysztof Sobczak
29.09.2010
Polskie firmy zyskały nowe, unikatowe narzędzie modelowania rozwoju społecznej odpowiedzialności...
Krzysztof Sobczak
28.09.2010
Rynek
Klub Prawa i Sprawiedliwości w wtorek przekazał marszałkowi Sejmu Grzegorzowi Schetynie pakiet 64...
Lex/Lex
28.09.2010
Sąd Najwyższy wykluczył 28 września br. z zawodu sędziego sądu rejonowego w Zduńskiej Woli -...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
28.09.2010
W żadnej transakcji nie jest możliwe wykluczenie ryzyka. Zadaniem doradztwa prawnego jest poznanie...
Krzysztof Sobczak
28.09.2010
Prawnicy
Komisja Europejska zamierza wprowadzić jednolite zasady wymiany z państwami trzecimi danych...
Krzysztof Sobczak
28.09.2010
Ministerstwo Sprawiedliwości sumuje wyniki sobotniego egazminu na aplikacje: adwokacką, radcowską,...
Krzysztof Sobczak
28.09.2010
Spór o ustalenie nieistnienia stosunku prawnego, wynikającego z umowy z powodu jej nieważności,...
Wojciech Kowalski
28.09.2010
Rada gminy nie może w formie uchwały zwolnić z podatku od środków transportowych samochodów...
Lex/Kancelaria
28.09.2010
Wspólnicy będą mogli założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością bez udziału notariusza i...
Krzysztof Sobczak
28.09.2010
Polskie firmy zyskały nowe, unikatowe narzędzie modelowania rozwoju społecznej odpowiedzialności...
Krzysztof Sobczak
28.09.2010
Rynek
Ministerstwo Sprawiedliwości sumuje wyniki sobotniego egazminu na aplikacje: adwokacką, radcowską,...
Krzysztof Sobczak
28.09.2010
Chcą tego eksperci KPMG. Uważają również, że przeniesienie na pracowników instytucji publicznych...
Jan Lis /KW
28.09.2010
Projekt budżetu na 2011 rok, którym dziś zajmuje się rząd, przewiduje wzrosty wydatków nie...
Krzysztof Sobczak
28.09.2010
Każda urzędowa sprawa dostanie swoją metrykę. Znajdą się tam dane osób mających wpływ na decyzje....
Krzysztof Sobczak
28.09.2010
PLL LOT będą się ubiegać o odszkodowanie od awanturniczego pasażera, przez którego lecący do...
Krzysztof Sobczak
28.09.2010
Rada gminy nie może w formie uchwały zwolnić z podatku od środków transportowych samochodów...
Lex/Lex
28.09.2010
W ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są roboty budowlane,...
Anna Stańczuk
28.09.2010
Dochody budżetu państwa w 2011 roku wyniosą 273,3 mld zł, wydatki nie więcej niż 313,5 mld zł, a...
Krzysztof Sobczak
28.09.2010
Przed Sądem Rejonowym w Myślenicach rozpoczął się we wtorek proces byłego działacza KPN (obecnie...
Lex/Lex
28.09.2010
Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad wprowadzeniem do prawa polskiego, w tym przede wszystkim...
Wojciech Kowalski
28.09.2010
Postulaty zasięgnięcia opinii środowiska prawniczego oraz publicznego przesłuchania kandydatów do...
Lex/Lex
28.09.2010
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski