Rady gmin przyjmują do 30 czerwca zgłoszenia chętnych na ławników w nowej kadencji. Obecna kończy się w grudniu. W dużych miastach potrzeba ich po kilkuset, w całej Polsce prawie 15 tys. Mała rekompensata utraconych zarobków nie zachęca, tym bardziej że odpowiedzialność jest duża. Rocznie ławnik może zarobić maksymalnie niewiele ponad tysiąc złotych.
Katarzyna Kubicka-Żach
14.06.2019
Wymiar sprawiedliwości
Sędziowie mogą uczestniczyć w debacie publicznej dotyczącej zmian w wymiarze sprawiedliwości, tak jak lekarze mogą dyskutować o naprawie służby zdrowia. I nie można im za to robić wyrzutów, a tym bardziej represjonować - mówi Igor Tuleya, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie.
Krzysztof Sobczak
14.06.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Sejm przyjął w czwartek wieczorem 41 spośród 42 poprawek Senatu do zmian w kodeksie karnym. Obszerna nowelizacja obejmuje 105 z 363 artykułów tej ustawy. Zaostrza m.in. kary za przestępstwa dotyczące pedofilii, ale przewiduje też surowsze sankcje za wiele innych czynów, ograniczenie możliwości zawieszania kar oraz wprowadza bezwzględne dożywocie.
Krzysztof Sobczak
13.06.2019
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Rewolucja w postępowaniu cywilnym

Prawo cywilne Zmiany w k.p.c.
Ministerstwo Sprawiedliwości zapewnia, że będzie szybciej i prościej. Prawnicy ostrzegają jednak, że przede wszystkim będzie drożej. Wyższe koszty sądowe i większy rygoryzm proceduralny dotyczyć ma szczególnie firm.
Jolanta Ojczyk
13.06.2019
Prawo cywilne Zmiany w k.p.c.
Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej podejmie w piątek uchwałę w składzie trzech sędziów, czy w okresie odroczenia utraty mocy przepisu uznanego za niekonstytucyjny przez Trybunał Konstytucyjny dopuszczalna jest odmowa zastosowania przez sąd takiego wadliwego przepisu?
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
13.06.2019
Środowisko Prawo cywilne
Propozycje zmian w Kodeksie Etyki Adwokackiej - jak dowiedziało się Prawo.pl - mają być jednym z tematów rozpoczynającego się w piątek posiedzenia Naczelnej Rady Adwokackiej. Są raczej kosmetyczne, rewolucji nie ma - mówią nieoficjalnie adwokaci, którzy je widzieli. To, że projekt ma być gotowy w połowie roku - zapowiadano jeszcze jesienią ubiegłego.
Patrycja Rojek-Socha
13.06.2019
Wymiar sprawiedliwości

U rzeczoznawców sąd i prokurator w jednym

Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze
Komisja odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych stawia osobom wykonującym ten zawód zarzuty dyscyplinarne i zarazem sama potem je bada. Zdaniem rzecznika praw obywatelskich to sprzeczne z konstytucją. A władza tej komisji jest duża, bo może ona nawet pozbawić prawa wykonywania zawodu.
Krzysztof Sobczak
13.06.2019
Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze
Na karę 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 2 lata skazany został w czwartek były szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Tomasz Arabski, którego Sąd Okręgowy w Warszawie uznał winnym niedopełnienia obowiązków przy organizacji lotu do Smoleńska z 10 kwietnia 2010 r. Wyrok nie jest prawomocny.
Krzysztof Sobczak
13.06.2019
Prawo karne
We wtorek 18 czerwca br. w Trybunale Sprawiedliwości UE w Luksemburgu odbędzie się rozprawa w sprawie pytań prejudycjalnych sądów okręgowych w Łodzi i Warszawie dotyczących postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów. Ich autorzy obawiają się, że poprzez nowy system dyscyplinarny władze mogą mieć wpływ na wyroki sądów.
Krzysztof Sobczak
13.06.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
W Sejmie w środę wieczorem odbyło się pierwsze czytanie prawa upadłościowego. Zgodnie z nim sąd nie oddali wniosku o ogłoszenie upadłości, nawet jeżeli dłużnik wskutek rażącego niedbalstwa doprowadził do swojej niewypłacalności. Tak samo jak konsumenci będą traktowani dłużnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą.
Jolanta Ojczyk
13.06.2019
Prawo gospodarcze Finanse
W 2020 roku wzrosną roczne opłaty za aplikacje prawnicze. Kandydaci na aplikantów zapłacą też więcej za egzamin wstępny - ma to związek z podwyższeniem minimalnego wynagrodzenia za pracę. Podwyżki sięgną kilkuset złotych.
Monika Sewastianowicz
13.06.2019
Prawnicy Dla studenta

Pismo z sądu doręczy komornik za... 120 złotych

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Zmiany w k.p.c.
Sejm uchwalił reformę postępowania cywilnego. Skończy się fikcja doręczeń - pisma z sądu będzie odpłatnie doręczał komornik. W ustaleniu właściwego adresu pomoże mu ZUS lub bank. Eksperci alarmują, że dla firm masowo pozywających klientów, oznacza to znaczny wzrost kosztów. Jeśli konsument przegra sprawę z firmą, będzie musiał jej zwrócić te 120 złotych.
Jolanta Ojczyk
13.06.2019
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Zmiany w k.p.c.
Miała być ewolucja, a jest rewolucja, mamy szereg uwag do projektu ustawy. Zmienia się zakres uprawnień kuratora okręgowego, który nie będzie miał realnego wpływu na służbę. Kurator zawodowy traci przymioty pracownika merytorycznego, nie rozwiązano problemu naszego bezpieczeństwa - mówi Grzegorz Kozera
Patrycja Rojek-Socha
13.06.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego skierowała w środę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pięć pytań dotyczących dopuszczalności orzekania przez osoby powołane na stanowiska sędziów w nowych izbach SN. Jako przykład takiej osoby SN wymienia Jana Majchrowskiego z Izby Dyscyplinarnej.
Krzysztof Sobczak
12.06.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Sprawna i niezależna prokuratura jest jednym z fundamentów systemu ochrony praw człowieka. Prokuratura upolityczniona nie będzie w stanie wykonywać swoich zadań obiektywnie, zwłaszcza gdy odpowiedzialność za naruszenia praw będą ponosić politycy z rządzącego ugrupowania oraz przy politycznie motywowanych postępowaniach karnych - ocenia Helsińska Fundacja Praw Człowieka.
Krzysztof Sobczak
12.06.2019
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prokuratura

Powstaną nowe sądy dla rozstrzygania sporów o kradzież intelektualną

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze
Rządowy projekt zmian w kodeksie postępowania cywilnego wprowadza do polskiego wymiaru sprawiedliwości wyspecjalizowane sądy, które zajmą się sporami dotyczącymi własności intelektualnej. Będą to cztery wydziały wyodrębnione z sądów okręgowych, a odwołania rozpatrzą dwa sądy apelacyjne.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
12.06.2019
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze
Krajowa Rada Kuratorów od dawna postulowała zmiany w przepisach dotyczących kontaktów rodzica z dzieckiem w obecności kuratora. Rozwiązaniem miała być skierowana do opiniowania ustawa o kuratorskiej służbie sądowej. Problem w tym, że jak mówią kuratorzy, zmiany są nieznaczne, a główne kwestie nie zostały uregulowane.
Patrycja Rojek-Socha
12.06.2019
Wymiar sprawiedliwości
Obwiniony prokurator długo nie doręczał zawiadomień o umorzeniu śledztwa i nie informował o tym poszkodowanego, czym przyczynił się do ograniczenia jego praw procesowych - stwierdził Sąd Najwyższy w Izbie Dyscyplinarnej. Ale oddalił kasację prokuratora generalnego, gdyż kara dla prokuratora była wcześniej uzgodniona z rzecznikiem dyscyplinarnym.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
12.06.2019
Prawo karne Prawnicy
Etycznie niedopuszczalne jest, by radca prawny wpisał do umowy z klientem zakaz występowania z wnioskiem o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec niego. Uchylenie się od odpowiedzialności za działania zawodowe w takiej postaci zmierza do obejścia prawa i jest nieważne - orzekł we wtorek Sąd Najwyższy.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
11.06.2019
Prawnicy

Polska dobrym miejscem do inwestycji, ale z wątpliwym prawem

Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Polska to dobre miejsce do inwestycji - zadeklarowało 65 proc. zagranicznych inwestorów biorących udział w badaniu „Klimat Inwestycyjny”. Ale większość jego uczestników stwierdziła też, że słabym punktem naszego kraju jest niestabilne prawo i coraz gorsze sądownictwo.
Krzysztof Sobczak
11.06.2019
Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Przepis nakładający na sąd obowiązek połączenia kar pozbawienia wolności i ograniczenia wolności oraz wymierzenia kary łącznej pozbawienia wolności po dokonaniu zamiany kary ograniczenia wolności na karę pozbawienia wolności, jest niezgodny z konstytucją - orzekł we wtorek Trybunał Konstytucyjny.
Krzysztof Sobczak
11.06.2019
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Organizacje pozarządowe wzmocnią monitorowanie praworządności

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Gdy w niektórych krajach słabnie znaczenie instytucji - sądów, mediów publicznych, ombudsmanów - znacząco wzrasta rola społeczeństwa obywatelskiego w procesie monitorowania i analizy rozmiarów kryzysu demokracji - uważają komitety helsińskie z Polski i Węgier. Obie organizacje deklarują większe zaangażowanie w tej dziedzinie.
Krzysztof Sobczak
11.06.2019
Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Fałszywe informacje, intensywne, obraźliwe ataki słowne zasługują na potępienie i skuteczne karanie. Dostrzegamy niedostatki obecnych regulacji i będziemy nad nimi pracować - mówi Prawo.pl wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak. Zastrzega, że resort szukać będzie złotego środka - by nie ograniczać swobody wypowiedzi
Patrycja Rojek-Socha
11.06.2019
Wymiar sprawiedliwości
Sebastian Kaleta ma być też przewodniczącym Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich. Wcześniej funkcje tę pełnił wiceminister Patryk Jaki, który w wyborach do Parlamentu Europejskiego otrzymał mandat.
Patrycja Rojek-Socha
10.06.2019
Wymiar sprawiedliwości
Ubiegły rok był trudny, szukaliśmy stabilizacji w związku z perturbacjami kadrowymi - powiedział prof. Marek Zirk-Sadowski na corocznym Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów NSA. Spowodowane to było dwukrotną zmianą ustawy o Sądzie Najwyższym, dotyczącą stanu spoczynku sędziów, która objęła 72 sędziów sądów administracyjnych.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
10.06.2019
Wymiar sprawiedliwości
Władza sądownicza, podobnie jak władza ustawodawcza i wykonawcza, nie jest nadwładzą, która - sama pozostając poza jakąkolwiek kontrolą - może dowolnie ingerować w działania innych organów państwa - stwierdził Andrzej Duda w liście do sędziów NSA. I podkreślił, że wykonywany przez niego akt powołania sędziego nie podlega kontroli sądowej.
Krzysztof Sobczak
10.06.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
W kolejnej kadencji Prawo i Sprawiedliwość dokończy reformę wymiaru sprawiedliwości - zadeklarował minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro. I wyraził nadzieję, że wtedy organy Unii Europejskiej wykażą większą powściągliwość w ingerowaniu w te sprawy w Polsce.
Krzysztof Sobczak
10.06.2019
Wymiar sprawiedliwości

Trwa walka o frankowiczów w sieci

Prawnicy Rynek i konsument Kredyty frankowe
Pozwij za franki, pozwij bank, odfrankuj kredyt – coraz więcej takich reklam widać w internecie, ale także na billboardach. Pojawił się też ranking kancelarii frankowych. Prawnicy ostrzegają kredytobiorców, by uważali na podpisywane umowy. Może się bowiem okazać, że po wygranej sprawie, zapłacą tyle, że... będą musieli zaciągnąć kolejny kredyt.
Jolanta Ojczyk
10.06.2019
Prawnicy Rynek i konsument Kredyty frankowe
Minister sprawiedliwości ma powoływać i odwoływać kuratora okręgowego, przydzielać stanowiska kuratorskie do danego okręgu, będzie też miał prawo do wglądu w czynności służbowe kuratorów. Projekt reguluje również kwestie sekretariatów kuratorskich, wprowadza limit 12 kuratorów w zespole, oceny awansowe, zmiany w dyscyplinarkach i superwizje.
Patrycja Rojek-Socha
10.06.2019
Wymiar sprawiedliwości
Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego oddaliła kasację ministra sprawiedliwości w sprawie sędziego, który kopiował wyroki, popełniając błędy. SN uznał, że surowsza kara - przeniesienia do innej apelacji jest bezcelowa, gdyż obwiniony już wyciągnął wnioski ze swego postępowania.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
10.06.2019
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski