Sędzia Sądu Najwyższego prof. dr hab. Piotr Hofmański został w dniu 9 grudnia 2014 r. wybrany w Nowym Jorku na stanowisko sędziego Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze (MTK) w latach 2015-2024. Jest pierwszym polskim sędzią w historii zasiadającym w Trybunale.

Czytaj: 
Prof. Piotr Hofmański jest już sędzią haskiego trybunału>>
Prezydent odwiedza haski trybunał, ale polski sędzia go bojkotuje>>

Piotr Hofmański studia prawnicze ukończył w 1978 r. na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, stopień doktora nauk prawnych uzyskał w 1981 r. Doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie postępowania karnego; rozprawa habilitacyjna na temat samodzielności jurysdykcyjnej sądu karnego (Uniwersytet Śląski, Katowice 1990). Decyzją Prezydenta RP w 1997 r. otrzymał tytuł profesora nauk prawnych. 

W latach 1991-2002 kierował Zakładem Prawa Karnego na Uniwersytecie w Białymstoku, od 2003 r. jest kierownikiem Katedry Postępowania Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Był sędzią Sądu Najwyższego od 1996 r. i orzekał w Izbie Karnej tego sądu. Od 1999 r. pełnił funkcję Rzecznika Prasowego SN.

Był wieloletnim członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego. W latach 2009-2013 był zastępcą przewodniczącego, a od stycznia 2013 r. do objęcia stanowiska w MTK pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego. 

 

Piotr Hofmański, Hanna Kuczyńska

Sprawdź  

Jego zainteresowania badawcze dotyczą sprawności postępowania karnego, ochrony praw jednostki w procesie karnym, a także stosowania środków przymusu. Jest autorem i współautorem blisko 300 publikacji naukowych, w tym m.in. Proces karny. Zarys systemu.

Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze, działający od 2002 r., jest stałym sądem powołanym do sądzenia pojedynczych osób oskarżanych o popełnienie najcięższych zbrodni takich jak ludobójstwo, zbrodnie wojenne, zbrodnie przeciwko ludzkości. W skład Trybunału wchodzi 18 sędziów wybieranych przez Zgromadzenie Państw-Stron Statutu Rzymskiego spośród kandydatów zgłaszanych przez Państwa-Strony. Kadencja sędziego Trybunału trwa 9 lat.