Jesienią w Poznaniu na stadionie piłkarskim uruchomiona zostanie pilotażowo sala rozpraw do...
Krzysztof Sobczak
30.04.2011
Od 21 grudnia 2012 r. nie będzie możliwe różnicowanie składki ubezpieczeniowej ze względu na płeć -...
Emilia Zakrzewska/KW
30.04.2011
W dniu 28 kwietnia br. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i...
Emilia Zakrzewska/KW
30.04.2011
Wspólnego kandydata - prof. Andrzeja Wróbla - zgłosiły także wczoraj kluby PO i SLD. PiS zgłosił w...
Krzysztof Sobczak
29.04.2011
Prawnicy
Kancelaria Krawczyk Wspólnicy została doradcą prawnym PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Przez...
Jan Lis
29.04.2011
Rynek
Sejm przyjął w czwartek 10 legislacyjno-redakcyjnych poprawek Senatu do nowelizacji prawa o ustroju...
PAP
29.04.2011
W nowelizacji kpc pojawia się nowy obowiązek nałożony na Krajową Radą Komorniczą. Jest to...
Katarzyna Żaczkiewicz
29.04.2011
Prawnicy
Stanowisko sędziego sądu apelacyjnego zostały zwolnione w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku (2...
Wojciech Kowalski
29.04.2011
Prawnicy
Decyzja kasacyjna, a taką jest decyzja podejmowana w trybie art. 138 § 2 k.p.a, nie narusza zakazu...
Anna Dudrewicz
29.04.2011
Prezydent Bronisław Komorowski podpisał w piątek nowelizację ordynacji wyborczej do Sejmu i Senatu...
Lex/Lex
29.04.2011
Kancelaria Gide Loyrette Nouel doradzała KGHM Polska Miedź S.A. przy utworzeniu spółki joint...
Jan Lis /KW
29.04.2011
Rynek
Sąd Okręgowy w Świdnicy (Dolnośląskie) unieważnił w piątek II turę wyborów na prezydenta Wałbrzycha...
Lex/Lex
29.04.2011
To bardzo dobra wiadomość. Okazało się, że sądy są w stanie wykonywać kontrolę nad wyborami do...
Lex/Lex
29.04.2011
Stworzenie przejrzystych regulacji, które dotyczą m.in. zasad rozporządzania uprawnieniami do...
Emilia Zakrzewska/KW
29.04.2011
Resort finansów przyznaje, że podatnicy, którzy chcą skorzystać z internetowego rozliczenia PIT za...
Lex/Lex
29.04.2011
Wysokość płac związkowców w instytucjach publicznych jest informacją publiczną - uznał Naczelny Sąd...
Krzysztof Sobczak
29.04.2011
Wynagrodzenia syndyków, nadzorców sądowych, zarządców i kuratorów, którzy płacą podatek od towarów...
Lex/Lex
29.04.2011
Helsińska Fundacja Praw Człowieka interweniuje u prokuratora generalnego w związku z wydaniem przez...
Krzysztof Sobczak
29.04.2011
Sejm przyjął w czwartek 10 legislacyjno-redakcyjnych poprawek Senatu do nowelizacji prawa o ustroju...
Lex/Lex
29.04.2011
Senat poparł w czwartek jednogłośnie kilka ustaw, w tym ustawę o policji, które wprowadzają urlopy...
Lex/Lex
29.04.2011
Szef włoskiego MSW wyraził w czwartek niezadowolenie z powodu orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości...
Lex/Lex
29.04.2011
Wspólnego kandydata - prof. Andrzeja Wróbla - zgłosiły wczoraj do Trybunału Konstytucyjnego kluby...
Krzysztof Sobczak
29.04.2011
Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o podatkach i opłatach lokalnych -...
Lex/Lex
29.04.2011
Przed wakacjami do parlamentu powinien trafić projekt zmian w Prawie telekomunikacyjnym, który ma...
Lex/Lex
29.04.2011
Wpływy z opłat eksploatacyjnych i koncesji geologicznych w 90 proc. będą trafiać do gmin, a 10...
Lex/Lex
29.04.2011
Od 1 maja 2011 r. przestaje obowiązywać ulga podatkowa w podatku dochodowym od osób prawnych...
Jolanta Mazur
29.04.2011
Wprowadzenie nowych wzorów formularzy stosowanych w prawach celnych przewiduje projekt...
Jolanta Mazur
29.04.2011
W przypadku choroby czy tymczasowego aresztowania wójta, burmistrza i prezydenta, premier wyznaczy...
Krzysztof Sobczak
29.04.2011
Naczelny Sąd Administracyjny czeka wydanie serii orzeczeń dotyczących oceny obowiązku zwrotu akcyzy...
Jacek Górski/PSP
29.04.2011
Sędzia Sądu Rejonowego w Wałbrzychu Alina S. przez pięć lat nie będzie mogła przewodniczyć...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
29.04.2011
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski