Działalność filantropijna to w rzeczywistości sprawa bardzo osobista, gdyż często dotyka naszych...
Krzysztof Sobczak
27.11.2011
Gdy pomiędzy spadkobiercami nie ma konfliktu, spadek można podzielić u notariusza, bez odwiedzania...
Krzysztof Sobczak
27.11.2011
Rynek
Według projektowanej ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym, jeżeli środki pieniężne zostały...
Lex/Lex
27.11.2011
W Ministerstwie Edukacji Narodowej przygotowano projekt rozporządzenia, które precyzyjnie określa...
Lex/Lex
27.11.2011
Od wczoraj, szukając kandydatów do pracy na stanowiska w służbie cywilnej oraz w samorządach,...
Lex/Lex
27.11.2011
Rozbiórka budynku z reguły łączy się z niebezpieczeństwem powstania szkody lub trudnych do...
Lex/Lex
27.11.2011
Po raz pierwszy w historii polska prawniczka została wybrana do ścisłego kierownictwa największej...
Krzysztof Sobczak
27.11.2011
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało projekt rozporządzenia określający stopnie zagrożenia...
Krzysztof Sobczak
27.11.2011
Jacek Kapica, wiceminister finansów w udzielonym dla Polskiej Agencji Prasowej wywiadzie wyjaśnił...
Lex/Lex
27.11.2011
Sąd Apelacyjny w Szczecinie wyrokiem z 17 listopada br. oddalił apelacje obu pozwanych od wyroku...
Anna Stańczuk
27.11.2011
Rekordowe odszkodowanie za śmierć męża menedżera przyznał wdowie sąd. Dostrzegalny jest trend...
Lex/Lex
27.11.2011
Od 7 grudnia br. będzie obowiązywać nowy tryb wydawania świadectwa pracy. Wprowadza go...
Lex/Lex
27.11.2011
Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności nie gwarantuje osobom fizycznym prawa...
Krzysztof Sobczak
27.11.2011
To ogromne wyróżnienie dla naszego kraju, samorządu radców prawnych i samorządu adwokackiego....
Krzysztof Sobczak
26.11.2011
Po raz pierwszy w historii polska prawniczka została wybrana do ścisłego kierownictwa największej...
Krzysztof Sobczak
26.11.2011
Prawnicy
Nie popełniłem żadnego przestępstwa mówi adwokat Michał Tomczak, zatrzymany we wtorek przez...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
26.11.2011
Prawnicy
W środę Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie rozpozna wniosek Krajowej Rady Notarialnej...
Krzysztof Sobczak
26.11.2011
Nie popełniłem żadnego przestępstwa mówi adwokat Michał Tomczak, zatrzymany we wtorek przez...
Lex/Lex
26.11.2011
Trybunał Sprawiedliwości UE oddał do użytku aplikację e-Curia, pozwalającą na składanie i...
Krzysztof Sobczak
26.11.2011
Rynek
Porozmawiaj z notariuszem o majątku rodziny i jego bezpieczeństwie - pod takim hasłem w sobotę 26...
Krzysztof Sobczak
26.11.2011
Zakaz stosowania in vitro, upowszechnianie naprotechnologii, płatny urlop wychowawczy, obowiązkowe...
Lex/Lex
26.11.2011
Opublikowany został projekt rozporządzenia w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie...
Anna Dudrewicz
26.11.2011
Gdy recepta nie spełnia wszystkich wymagań formalnych, aptece nie należy się refundacja z...
Lex/Lex
26.11.2011
Strażnicy miejscy będą mogli bez zawiadamiania rektora interweniować na trenie kampusu i w...
Lex/Lex
26.11.2011
Nawet, gdy urząd nie pouczył w swojej decyzji o możliwości odwołania się od niej, termin na...
Lex/Lex
26.11.2011
Od połowy listopada rozprawy cywilne miały być nagrywane. Nastąpi to jednak dopiero w przyszłym...
Krzysztof Sobczak
26.11.2011
W związku z ostatnimi atakami na ekipy telewizyjne Stowarzyszenie Twórców Obrazu Telewizyjnego...
Lex/Lex
26.11.2011
Od 23 listopada br. obowiązuje nowy tryb występowania o emeryturę lub rentę. Reguluje go...
Lex/Lex
26.11.2011
Od 1 stycznia 2012 r. zaczną obowiązywać nowe formularze oświadczeń, deklaracji i informacji...
Michał Malinowski
26.11.2011
Skarga na rozstrzygniecie nadzorcze służy gminie, a gminę reprezentuje wójt (burmistrz, prezydent),...
Lex/Lex
26.11.2011