Kielecki Sąd Okręgowy orzekł, że przewlekłe postępowania administracyjne i utrudnianie prowadzenia...
PAP
17.02.2012
W ministerstwie sprawiedliwości trwają prace nad założeniami do ustawy reformującej sądownictwo...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
17.02.2012
Zdaniem rzecznika praw obywatelskich jest problem konstytucyjny z regulacją prawną dotycząceą...
Włodzimierz Kazimierczak
17.02.2012
Najlepsi specjaliści z prokuratury, ABW i policji opracowali metody postępowania organów ścigania w...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
17.02.2012
MSW zakończyło analizę dot. przygotowań do wprowadzenia elektronicznych dowodów osobistych. Wnioski...
PAP
17.02.2012
Resort sprawiedliwości wstępnie wytypował około 200 zawodów, do których dostęp miałby zostać...
Krzysztof Sobczak
17.02.2012
Znany lubelski adwokat Mirosław K. został skazany na karę pozbawienia wolności w zawieszeniu i...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
17.02.2012
Prawnicy
W przyjętej w czwartek rezolucji Parlament Europejski potępił zasądzanie i wykonywanie kary śmierci...
PAP
17.02.2012
Szef MSW Jacek Cichocki zapowiedział zmiany legislacyjne ułatwiające poszukiwania zaginionych....
PAP
17.02.2012
15 lutego zmarł Stanisław Rudnicki sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku i były Prezes Izby...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
17.02.2012
Prawnicy
Uregulowanie dostępu do pomocy prawnej z urzędu dla najuboższych było zadaniem priorytetowym rządu....
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
16.02.2012
Premier Donald Tusk powiedział w czwartek, że zwrócił się do minister sportu Joanny Muchy oraz do...
Włodzimierz Kazimierczak
16.02.2012
Mimo wielkich zasług dla regionu rodzina Sanguszków nie odzyskała swoich pamiątek z Muzeum...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
16.02.2012
Nowe rozporządzenie nakłada na gminy obowiązek wskazania na wniosek komornika, noclegowni,...
Włodzimierz Kazimierczak
16.02.2012
Dwa pisma dotyczące podpisania i zawarcia ACTA przez Polskę, przyjęte przez Komitet do Spraw...
Włodzimierz Kazimierczak
16.02.2012
Posłowie PO zgłosili w czwartek w Sejmie wniosek o odrzucenie w pierwszym czytaniu poselskiego...
Włodzimierz Kazimierczak
16.02.2012
Informując o ofercie Konto24 Prestiż Bank Zachodni WBK wprowadzał konsumentów w błąd. Wykrył to...
Krzysztof Sobczak
16.02.2012
Posłowie koalicji PO-PSL podczas pierwszego czytania w Sejmie zgłosili wniosek o odrzucenie...
Rafał Białkowski
16.02.2012
W czwartek Senat zgłosił 11 poprawek do ustawy budżetowej na 2012 rok. Uzyskały one wcześniej...
Musiał Marcin
16.02.2012
W rezolucji przyjętej w czwartek z inicjatywy frakcji lewicowych PE zagroził, że jeśli Węgry nie...
PAP
16.02.2012
Mimo złożonych przez cudzoziemców ponad trzech tysięcy wniosków, wydanych pozytywnych decyzji - z...
Włodzimierz Kazimierczak
16.02.2012
Czy spółka prowadząca sieć dyskontów spożywczych wprowadzała konsumentów w błąd podczas kampanii...
Włodzimierz Kazimierczak
16.02.2012
Sejmowa komisja infrastruktury rozpatrywała w czwartek poprawki zgłoszone w drugim czytaniu do...
Włodzimierz Kazimierczak
16.02.2012
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych pozytywnie zaopiniował założenia do projektu...
Włodzimierz Kazimierczak
16.02.2012
Ewa Gruza, specjalistka kryminalistyki i Karol Witz, cywilista otrzymali nominacje profesorskie od...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
16.02.2012
Prawnicy
Zmiany mające obniżyć koszty wdrażania ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej...
PAP
16.02.2012
Senatorowie opozycji chcieliby odrzucić budżet na 2012 r., gdyby Senat miał taką możliwość....
Włodzimierz Kazimierczak
16.02.2012
Związkowcy z Solidarności złożyli w czwartek w biurze podawczym Sejmu zebrane przez siebie podpisy...
PAP
16.02.2012
Przedstawiciele konsorcjum w składzie Rafako S.A., PolimexMostostal S.A. oraz Mostostal-Warszawa...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
16.02.2012
Rynek
Prawomocny jest wyrok ośmiu miesięcy ograniczenia wolności orzeczony przez kielecki sąd wobec...
PAP
16.02.2012
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski