W efekcie podpisanego porozumienia dostęp on-line do ksiąg wieczystych uzyska 300 komorników, czyli 1/3 tego samorządu. - Porozumienie ma na celu pilotażowe udostępnienie on-line danych z Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych 300 komornikom – mówi Piotr Kluz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. – Następnym etapem będzie pełny dostęp do tych danych dla całego samorządu komorniczego – dodał.