Rząd może zwiększyć pulę pieniędzy na dopłaty do pensji lub obniżyć ich wysokość. Już na przełomie 2010 i 2011 r. PFRON może nie mieć środków na dofinansowanie zatrudnienia niepełnosprawnych. PFRON może mieć kłopoty finansowe, bo sam system pomocy na zatrudnienie osób niepełnosprawnych jest wadliwy. Głównym przychodem funduszu są wpłaty od pracodawców, którzy nie zatrudniają odpowiedniej liczby niepełnosprawnych pracowników (co najmniej 6 proc. załogi). Zatem im więcej firm zatrudnia niepełnosprawnych, tym więcej fundusz wydaje na dofinansowanie ich pensji. Jednocześnie otrzymuje coraz mniej pieniędzy od pracodawców, bo zaczynają oni spełniać ustawowy wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych i nie muszą dokonywać już wpłat na PFRON i ten nie ma więc z czego finansować dopłat do pensji. W ubiegłym roku dotowane zatrudnienie niepełnosprawnych wzrosło aż o 43 tys., czyli o ponad 21 proc.. Tylko w ciągu trzech pierwszych miesięcy tego roku przybyło kolejnych 6 tys. miejsc pracy dofinansowanych ze środków funduszu.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 25 maja 2010 r.