Spór o sposób traktowania pakietów świadczeń medycznych wykupywanych dla wszystkich pracowników toczy się od lat. Od firmy, która świadczy usługi, pracodawca nie otrzymuje danych o tym, kto z nich korzysta. Część organów skarbowych twierdziła że w tej sytuacji musi on pobierać od pracowników zaliczki na PIT od wartości takich pakietów. Gdy sprawa takiej interpretacji przepisów podatkowych trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ten ją uchylił. Uznał, że samo przyznanie pakietu nie jest opodatkowane. Jest to bowiem jedynie postawienie do dyspozycji pracownika świadczeń, a PIT trzeba odprowadzać tylko od ich nieodpłatnego otrzymania. Izba skarbowa złożyła kasację do NSA. Naczelny Sąd Administracyjny uznał on, że wykupione przez pracodawców pakiety medyczne obejmujące świadczenia, do sfinansowania których nie są oni zobowiązani przez prawo pracy, stanowią przychód z umowy o pracę. W uchwale NSA wyjaśniono, że pracownik uzyskuje nieodpłatne świadczenie już w momencie, gdy centrum medyczne musi pozostawać w gotowości zaoferowania mu swoich usług. Żeby opodatkować abonament, nie musi z niego w ogóle korzystać. Wystarczy jedynie uzyskanie uprawnienia do skorzystania.