Jutro na specjalnie zwołanej naradzie dyrektorzy wraz z Ministrem ustalą plan pomocy przy usuwaniu skutków powodzi na kolejne tygodnie.  - W umacnianie wałów i niesienie pomocy ofiarom powodzi zaangażowani są więźniowie i funkcjonariusze Służby Więziennej z różnych części Polski. Szczególnie z terenów najbardziej dotkniętych powodzią, a także tych, którym powódź nadal zagraża – mówi Minister Krzysztof Kwiatkowski. – Aktualnie to grupa ponad 6 tysięcy osób. W każdej chwili jesteśmy gotowi tę grupę zwiększyć – dodaje Minister. Dyrektorzy okręgowi – na polecenie Ministra Sprawiedliwości - nawiązali współpracę z wojewódzkimi sztabami antykryzysowymi, a często także bezpośrednio z wojewodami oferując im pomoc w postaci nieodpłatnego zatrudnienia osadzonych przy pracach związanych z przeciwdziałaniem powodzi.

Przypomnijmy, decyzją Ministra Sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego we wszystkich Okręgowych Inspektoratach Służby Więziennej uruchomiono specjalne, czynne przez całą dobą numery telefonów, pod które dzwonić mogą przedstawiciele władz samorządowych oraz wojewodowie. Okręgowe Inspektoraty Służby Więziennej przyjmują ich zgłoszenia dotyczące potrzeby zaangażowania osadzonych w prace związane z przeciwdziałaniem powodzi bądź walką z jej skutkami. Osadzeni zatrudniani są do tych prac nieodpłatnie.