Kluczowym aktem prawa europejskiego do zwalczania dyskryminacji jest dyrektywa w sprawie zakazu dyskryminacji ze względu na pochodzenie rasowe i etniczne (2000/43/WE). Przyjęta w 2000 r., zabrania wszelkich form dyskryminacji w obszarze edukacji, zatrudnienia oraz ochrony społecznej ze względu na pochodzenie etniczne oraz rasowe. Wszystkie państwa członkowskie były zobowiązane do wdrożenia jej postanowień do prawa krajowego do roku 2003 r. Członkowie Unii przystępujący w roku 2004 i 2007 do roku otrzymali dłuższy termin na jej wdrożenie. Dla Polski termin upłynął w lipcu 2005 r. - W polskim prawie brakuje przepisów, poza sferą zatrudnienia, szczególnych zakazujących dyskryminacji ze względu na pochodzenie etniczne czy rasowe - mówi Łukasz Bojarski – Niepokojące jest również to, że w dalszym ciągu nie udało się uchwalić ustawy o równym traktowaniu, pomimo stworzenia już wielu wersji takiego projektu – dodaje.

Działalność państwowych organów zajmujących się ochroną praw człowieka

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej podkreśla, że organy ds. równości (tzw. equality bodies) i krajowe instytucje zajmujące się prawami człowieka stanowią fundament ochrony praw człowieka w Unii Europejskiej. Podejście państw członkowskich do tej kwestii ma charakter względnie niejednolity. Agencja podnosi, że transparentność działania organów oraz wzmocniona współpraca europejska pomiędzy poszczególnymi organami krajowymi stanowią podstawę dla prawidłowej ochrony praw człowieka. - Raporty Agencji Praw Podstawowych pokazują, że polskie organy zajmujące się ochroną praw człowieka wyróżniają się na tle Europy i mogą stanowić przykład dla wielu państw – mówi dr Adam Bodnar. Warto jednak wykorzystać wyniki raportu w celu ulepszenia ich funkcjonowania poprzez korzystanie z wzorcowych praktyk europejskich – dodaje.

Ochrona danych osobowych


Zdaniem Agencji Praw Podstawowych jednym z najważniejszych problemów dotyczących ochrony danych osobowych jest brak instrumentów do egzekwowania praw do ochrony danych osobowych. Co więcej, brak odpowiedniego finansowania oraz odpowiednio wyszkolonej kadry stanowi poważne utrudnienie przy stosowaniu prawa ochrony danych osobowych. - Polska na tym tle została pochwalona za właściwe wdrożenie dyrektywy o ochronie danych osobowych i prywatności – mówi Dominika Bychawska– Dodatkowo, eksperci zwrócili uwagę na gwarancję niezależności oraz procedurę powoływania Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Niepokojący jest jednak brak wystarczającej świadomości pośród obywateli o metodach ochrony danych osobowych. - dodaje.