W dniach 15-16 września 2012 r. w sali 316 Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego odbędzie się...
13.08.2012
Prawnicy
Orzecznictwo sądów w kwestii opłaty parkingowej i biletu pozostawianego w aucie traktowany jest...
Katarzyna Żaczkiewicz
13.08.2012
Od 2014 r. rolnicy będą płacić podatek dochodowy. Projekt ustawy w tej sprawie został już...
13.08.2012
Kancelaria Radwan-Röhrenschef próbuje rozwiązać spór o fragment autostrady A4, a także broni...
13.08.2012
Rynek
Senacki projekt ustawy Prawo zamówień publicznych pozwala pominąć procedury przetargowe przez...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
12.08.2012
Rzecznik Praw Obywatelskich Prof. Irena Lipowicz złożyła wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
12.08.2012
W związku z toczącymi się przed sądami pracy postępowaniami dotyczącymi sprzecznej z Konstytucją...
Katarzyna Żaczkiewicz
12.08.2012
Uprawnieni do uznania przez wojewodę za obywatela polskiego będą wszyscy cudzoziemcy przebywający w...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
12.08.2012
W ustawie o ochronie przyrody nie ma jasnych zapisów, kto ponosi prawną odpowiedzialność i powinien...
PAP
11.08.2012
Ministerstwo Sprawiedliwości i Prokurator Generalny wyjaśniają, dlaczego mimo siedmiu wyroków...
Katarzyna Żaczkiewicz
11.08.2012
Zdaniem sędziego Bartłomieja Przymusińskiego zarzuty pod adresiem sędziów, że nie zweryfikowali...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
11.08.2012
Należy zmienić cały model, całą filozofię myślenia o postępowaniu karnym. Nie powinno być tego...
11.08.2012
Wyżej cenię poszczególnych sędziów niż środowisko sędziowskie - mówi minister sprawiedliwosci...
Katarzyna Żaczkiewicz
11.08.2012
Minister finansów docenia ważną rolę banków spółdzielczych oraz popiera ich rozwój, w szczególności...
Katarzyna Żaczkiewicz
10.08.2012
Powstanie centralna ewidencja kart parkingowych. Kara za posługiwanie się nieważną lub sfałszowaną...
Katarzyna Żaczkiewicz
10.08.2012
Akcje solidarności z członkiniami rosyjskiego zespołu punkrockowego Pussy Riot, oskarżonymi o...
Katarzyna Żaczkiewicz
10.08.2012
Minister sprawiedliwości zwrócił się o niezwłoczne przedstawienie wyników - zrealizowanych przez...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
10.08.2012
Domański Zakrzewski Palinka, Gide Loyrette Nouel, Salans oraz Sołtysiński Kawecki Szlęzak - to...
Katarzyna Jędrzejewska
10.08.2012
Rynek
Wykorzystanie w uzasadnieniu orzeczenia sądu poglądów doktryny lub fragmentów wcześniejszych...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
10.08.2012
Trybunał Konstytucyjny po rozbudowie jego siedziby przy alei Szucha w Warszawie zyska dodatkowo...
10.08.2012
Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach sprzeciwia się planom Ministerstwa Sprawiedliwości, które chce...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
10.08.2012
Ruch Palikota chce, by pełnoletnie dzieci nie odpowiadały solidarnie za zobowiązania rodziców z...
10.08.2012
Po 10 latach trudno będzie wrócić do zawodu, ale każdy musi ponieść konsekwencje za swoje czyny,...
Katarzyna Żaczkiewicz
10.08.2012
KRS odpowiada Iustitii w sprawie wykładni Prawa o ustroju sądów powszechnych. Kwestia dotyczy...
Katarzyna Irytowska
10.08.2012
W Warszawie toczy się ok. ośmiu tysięcy postępowań związanych z tzw. dekretem Bieruta. Miasto w...
10.08.2012
Podejmowanie i wynik uchwał są wewnętrzną sprawą walnego zgromadzenia izby notarialnej stwierdził...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
10.08.2012
Prezes PKW, sędzia Stefan Jaworski znów znalazł się na pierwszych stronach gazet. Powód?...
Katarzyna Żaczkiewicz
10.08.2012
Prawnicy
Ministerstwo Sprawiedliwości planuje wprowadzić ułatwienia dla osób niepełnosprawnych zdających...
Katarzyna Żaczkiewicz
10.08.2012
Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynął wniosek osoby żalącej się na umieszczenie w Krajowym...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
09.08.2012
Państwo i obowiązujące prawo nie są w stanie ochronić obywateli przed niewiedzą, naiwnością, ani...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
09.08.2012