Jak podkreśla Włodzimierz Dzierżanowski, prezes Grupy Doradczej Sienna, zasadne jest zapewnienie, aby przy udzielaniu zamówień sektorowych podstawowe reguły konkurencji i przejrzystości były stosowane. Zdaniem Dzierżanowskiego, wydaje się jednak, że obowiązek sygnalizowania takich zamówień ogłoszeniem jest ingerencją zbyt daleko idącą. Nawet orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości wskazuje, że w przypadku mniejszych zamówień (o wartościach podprogowych) respektowanie zasad przejrzystości (tj. ogłaszania) nie jest konieczne, gdy zamówienie nie ma skutku transgranicznego. Dzierżanowski podkreśla, że zasadniczym kierunkiem, w którym przedstawione w projekcie założenia powinny być rozwinięte jest obowiązek ustalenia przez zamawiających sektorowych zasad udzielania zamówień podprogowych i ich upowszechnienia. W praktyce mogłoby to polegać na obowiązku stworzenia publicznie dostępnych regulaminów udzielania mniejszych zamówień i przyjęciu zasady, że zasadniczym sposobem ich udzielania jest otwarta procedura.

Źródło: Gazeta Prawna z dnia 8 grudnia 2010 r.