Dwa rozporządzenia ministra finansów dotyczące kandydatów na doradców podatkowych i listy doradców zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw z 7 grudnia (Dz.U. nr 230, poz. 1513 oraz 1514). Pierwsze dotyczy praktyk zawodowych kandydatów na doradców podatkowych, a drugie podawania do publicznej wiadomości danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych.
Wynika z nich, że kandydaci na doradców podatkowych, tak jak dotychczas, będą odbywali dwuletnią praktykę, ale zmienią się proporcje.
Po zmianach praktyka w firmie doradczej lub u doradcy podatkowego będzie trwała 18 miesięcy (obecnie jest to 12 miesięcy), a tylko pół roku w organach podatkowych (obecnie jest to 12 miesięcy).

Źródło: Gazeta Prawna