Takie rozwiązanie przewiduje projekt nowelizacji ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Podobne obowiązki zostaną nałożone na starostę, który – zgodnie z proponowaną treścią art. 28 ust. 1 – będzie odpowiadał za prowadzenie w postaci elektronicznej zbioru aktów prawa miejscowego stanowionych przez powiat.

 Źródło: Rzeczpospolita