Złożony z adwokatów i radców prawnych zespół przygotował propozycję przepisów rozdzielających kompetencje zawodowe prawników korporacyjnych oraz magistrów prawa świadczących usługi doradcze. Projekt przedstawiono podkomisji sejmowej, która pracuje nad ustawą o państwowych egzaminach prawniczych, regulującą wykonywanie zawodu doradcy prawnego.
Według samorządowych propozycji, a
bsolwent studiów prawniczych będzie mógł napisać klientowi pismo, ale nie poprowadzi jego sprawy przed sądem. Samorządy adwokacki i radcowski w swoim projekcie przepisów dla „małych prawników” chcą zastrzec możliwość świadczenia kompleksowych usług wyłącznie dla swoich członków.
Zgodnie z ich projektem, magistrowie prawa mogliby świadczyć wyłącznie drobne usługi prawnicze. Chodzi o proste sprawy, jak udzielanie porad i konsultacji, udział w postępowaniach administracyjnych w charakterze pełnomocnika strony, a także opracowywanie projektów umów oraz innych dokumentów prawnych w drobnych sprawach życia codziennego.
Propozycja zakłada też, że magistrowie prawa musieliby ubezpieczyć swoją działalność doradczą od odpowiedzialności cywilnej za ewentualne szkody.

Źródło: Rzeczpospolita