Klauzula obejścia prawa podatkowego jest potrzebna

Niskie podatki to najprostsza recepta na wyprowadzanie pieniędzy z Polski, wtedy spółki zagraniczne stracą powody, by to robić; trzeba też wprowadzić klauzulę obejścia prawa podatkowego, co wzmocni...

25.01.2016

Zapoznaj się ze zmianami w akcyzie

Szczegółowe omówienie problemów występujących w trakcie stosowania zmienionych w ubiegłym roku przepisów ustawy o podatku akcyzowym oraz związanych z tą ustawą aktów wykonawczych, a także obszernych...

25.01.2016

Kluczowe zmiany w podatkach w 2016 roku

Nowe zasady wydawania interpretacji podatkowych, udzielania pełnomocnictw i naliczania odsetek od zaległości podatkowych, wprowadzenie zasady rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika, a także...

22.01.2016

Zamknięte księgi rachunkowe przechowujemy przez 5 lat

Z chwilą ostatecznego zamknięcia ksiąg rachunkowych, księgi i stanowiące podstawę zapisów w nich, dowody księgowe oraz dokumentacja inwentaryzacji powinny trafić do archiwum, mieszczącego się w...

18.01.2016

Trzy problemy stanowią o istocie kosztów podatkowych

Prawna formuła kosztów uzyskania przychodu dotyczy praktycznie trzech połączonych ze sobą problemów, które stanowią o istocie kosztów podatkowych. Problemy te muszą być analizowane łącznie, albowiem...

18.01.2016

Do 1 lutego rozliczamy przychód z najmu nieruchomości

Do 20 stycznia można zgłaszać formę opodatkowania przychodów znajmu nieruchomości lub jej zmiany. Ci, którzy opłacają ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, czylistawkę8,5 proc., muszą się...

15.01.2016