Zgodnie z projektem, podmioty gospodarcze, które nabywają alkohol całkowicie skażony, będą zobowiązane do każdorazowego zgłaszania jego zakupu do właściwego naczelnika urzędu celnego.

Zobacz: Zmienią sią przepisy dot. zwolnienia od akcyzy skażonego alkoholu >>

Zdaniem ekspertów Lewiatana, przedsiębiorstwa powinny mieć możliwość składania zbiorczego raportu, dotyczącego okresów kwartalnych lub rocznych, obejmującego ilość nabytego alkoholu całkowicie skażonego wraz z obowiązkiem dokonania aktualizacji takiego zgłoszenia jedynie w razie jego ilościowego przekroczenia. Mechanizm ten powinien być ograniczony wyłącznie do alkoholu całkowicie skażanego i mógłby zawierać fakultatywne uprawnienie dla właściwego naczelnika urzędu celnego do zobowiązania do raportowania „indywidualnego" - gdyby dostrzegł potrzebę dodatkowej, wzmożonej kontroli danego podatnika.

Jak zauważa Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan, nadmierne obciążenia mogą prowadzić do blokowania działalności. Nakłady wynikające z nadążania oraz reagowania na zmiany prawa, w tym przypadku obowiązek każdorazowego zgłoszenia do właściwego naczelnika urzędu celnego o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym całkowicie skażonego alkoholu, hamują rozwój firm oraz wzrost innowacyjności.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów