VAT: to podatnik wyznacza preproporcję

Podatnicy, którzy wykonują zarówno działalność gospodarczą w znaczeniu VAT jak i podejmują inne formy aktywności, od 2016 roku winni wyznaczać wskaźnik proporcji, w piśmiennictwie określany często...

09.02.2016

Podatek bankowy jedną z przyczyn rosnącego OC

W poniedziałek 1 lutego weszła w życie ustawa o podatku od niektórych instytucji finansowych, która obejmuje m.in. ubezpieczycieli. Czy to dlatego ceny obowiązkowych polis OC dla kierowców od...

03.02.2016

Zapoznaj się ze zmianami w akcyzie

Szczegółowe omówienie problemów występujących w trakcie stosowania zmienionych w ubiegłym roku przepisów ustawy o podatku akcyzowym oraz związanych z tą ustawą aktów wykonawczych, a także obszernych...

25.01.2016

Kluczowe zmiany w podatkach w 2016 roku

Nowe zasady wydawania interpretacji podatkowych, udzielania pełnomocnictw i naliczania odsetek od zaległości podatkowych, wprowadzenie zasady rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika, a także...

22.01.2016

Zamknięte księgi rachunkowe przechowujemy przez 5 lat

Z chwilą ostatecznego zamknięcia ksiąg rachunkowych, księgi i stanowiące podstawę zapisów w nich, dowody księgowe oraz dokumentacja inwentaryzacji powinny trafić do archiwum, mieszczącego się w...

18.01.2016

Trzy problemy stanowią o istocie kosztów podatkowych

Prawna formuła kosztów uzyskania przychodu dotyczy praktycznie trzech połączonych ze sobą problemów, które stanowią o istocie kosztów podatkowych. Problemy te muszą być analizowane łącznie, albowiem...

18.01.2016

Do 1 lutego rozliczamy przychód z najmu nieruchomości

Do 20 stycznia można zgłaszać formę opodatkowania przychodów znajmu nieruchomości lub jej zmiany. Ci, którzy opłacają ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, czylistawkę8,5 proc., muszą się...

15.01.2016
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski