W tzw. konstytucji dla biznesu, wicepremier Mateusz Morawiecki zapowiedział szereg ułatwień dla firm. W projekcie ustawy o uproszczeniach podatkowych dla przedsiębiorców zawarto propozycję dot. rozliczania wydatków na osobowe samochody, zgodnie z którą, prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków zw. z używaniem w działalności gospodarczej samochodu osobowego, przysługiwać będzie pod warunkiem prowadzenia szczegółowej ewidencji przebiegu pojazdu.

Zobacz: MR przedstawiło pakiet Konstytucji Biznesu >>

Ewidencja ta, poza danymi dotyczącymi osoby kierującej pojazdem, daty, celu wyjazdu, opisu trasy, liczby kilometrów, stanu licznika, nr. rej. pojazdu, będzie zawierać także potwierdzenie podatnika o autentyczności wpisu osoby kierującej pojazdem. Podatnik nie będzie w stanie z pełną odpowiedzialnością potwierdzić czy samochód nie został wykorzystany przez pracownika do celów innych niż działalność gospodarcza.

Bez takiej ewidencji do kosztów zaliczyć będzie można jedynie połowę odpisów amortyzacyjnych, opłat leasingowych, czynszu najmu i innych wydatków związanych eksploatacją samochodu (paliwo, naprawy, ubezpieczenie). Zdaniem Lewiatana, ten ogromny nakład pracy związany z udokumentowaniem każdego przejazdu samochodem firmowym, ma sprawić, że przedsiębiorcy, którzy sporadycznie wykorzystują samochód służbowy do celów prywatnych, zrezygnują z połowy odliczenia i zapłacą po prostu wyższy podatek.

Jak zauważa Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, sekretarz Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan, projektowane regulacje stanowią istotną zmianę dotychczasowego  stanowiska ministra finansów w zakresie rozliczania wydatków na osobowe samochody, zgodnie z którym odpisy amortyzacyjne i raty leasingowe stanowią w całości koszt uzyskania przychodu niezależnie od tego, że samochód sporadycznie wykorzystywany jest do celów prywatnych podatnika.

Zwiększenie obciążeń biurokratycznych i kosztów funkcjonowania firm w zakresie wykorzystywania samochodów służbowych może odbić się negatywnie na wynikach istotnych dla gospodarki branż - motoryzacyjnej, czy usług leasingowych. Uderzy przede wszystkim w niewielkie przedsiębiorstwa i osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów