Podatkowe aspekty szkolenia pracowników

Od dłuższego czasu w gospodarce postępuje proces specjalizacji pracownikw w bardzo wąskich dziedzinach. Daleko posunięta specjalizacja wymaga coraz większego zasobu wiedzy i umiejętności, a droga ich...

06.05.2010

Opodatkowanie PCC cesji wierzytelności

Badając czy dany przelew wierzytelności podlega opodatkowaniu PCC w pierwszej kolejności należy ustalić, czy ktraś ze stron umowy nie jest z tego tytułu podatnikiem VAT. Dopiero jeżeli okaże się, że...

29.04.2010

Zasady opodatkowania kontraktu menedżerskiego

Wybr podstawy prawnej świadczenia pracy i rodzaju umowy między osobą wykonującą określone wyroby lub usługi a osobą, na rzecz ktrej te produkty lub usługi są wykonywane, ma decydujący wpływ dla...

19.04.2010

Pełnomocnictwo w postępowaniu podatkowym

Zagadnienie działania poprzez pełnomocnika zostało niezwykle skromnie unormowane w przepisach Ordynacji podatkowej. Z tego powodu istotne znaczenie dla stosowania w praktyce tej instytucji ma...

15.04.2010

Zasada trwałości decyzji podatkowej

Ordynacja podatkowa w art. 128 wprowadza zasadę trwałości decyzji podatkowej. U podstaw tej zasady leży dążenie prawodawcy do zapewnienia bezpieczeństwa obrotu prawnego, jeżeli chodzi o wydawane...

12.04.2010

Strona postępowania podatkowego

Strona postępowania to centralna instytucja postępowania podatkowego. To właśnie o jej prawach, a częściej obowiązkach orzekał będzie organ podatkowy. W toku postępowania może działać osobiście bądź...

08.04.2010

Polskie przepisy prawne z zakresu cen transferowych

W komentarzu analizie poddano rozwj polskich regulacji w zakresie cen transferowych oraz przepisy dotyczące podatku od przedsiębiorstw, a także zasady określania dochodw podmiotw powiązanych w drodze...

05.04.2010

Orzecznictwo sądowe w zakresie cen transferowych

Komentarz prezentuje katalog orzeczeń sądowych zawierających najistotniejsze tezy dotyczące stosowania przepisw z zakresu problematyki cen transferowych, ważne dla dalszego kształtowania się praktyki...

01.04.2010

Nieodpłatne świadczenia

Otrzymanie przez osobę fizyczną nieodpłatnego świadczenia w większości przypadkw wiąże się z powstaniem po stronie takiej osoby przychodu.W zależności od okoliczności przychd ten korzysta ze...

29.03.2010

Zmiana decyzji wymiarowej w podatku od nieruchomości

Samo powstanie obowiązku podatkowego nie obliguje jeszcze podatnika do zapłaty podatku. Obowiązkiem zapłaty skutkuje dopiero powstanie zobowiązania podatkowego. Zobowiązanie to może powstać w dwojaki...

22.03.2010
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski