Deklaracje w Ordynacji podatkowej

Komentarz stanowi omwienie deklaracji podatkowych na gruncie Ordynacji podatkowej. Autor definiuje na wstępie pojęcie deklaracja, następnie zaś wskazuje na znaczenie deklaracji dla powstawania...

01.03.2010

Podatek u źródła - charakterystyka

Przedmiotem niniejszego komentarza są zagadnienia oglne związane z opodatkowaniem nierezydentw uzyskujących na terytorium Polski dochody z tytułw wymienionych w przepisach art. 21 ustawy o podatku...

25.02.2010

Dokumentowanie rozliczeń w VAT. Ewidencje VAT

Realia prawne zaistniałe po 1 maja 2004 r. zmusiły wielu podatnikw do zmiany sposobu ewidencjonowania na potrzeby VAT. Bardzo często, dla prawidłowego rejestrowania zdarzeń opodatkowanych konieczna...

18.02.2010

Wszczęcie postępowania podatkowego

Komentarz poświęcony jest zagadnieniu wszczęcia postępowania podatkowego. Autor omawia w nim sposoby wszczęcia postępowania (na żądanie strony lub z urzędu), formę postanowienia dla wszczęcia...

11.02.2010

Odliczanie podatku naliczonego

Komentarz poświęcony jest zagadnieniu odliczania podatku naliczonego. Autor wskazuje na podstawę prawną w przepisach polskich i dyrektywy unijnej, omawia terminy odliczania podatku naliczonego,...

04.02.2010

Biblioteki jako podatnicy podatku od towarów i usług

Ani ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z pźn. zm.) - dalej u.p.t.u., ani przepisy wykonawcze do niej nie zawierają szczeglnych uregulowań odnoszących...

18.01.2010

Przestępstwa i wykroczenia skarbowe akcyzowe

Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy w rozdziale 6 części szczeglnej normuje kompleksowo przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym i rozliczeniom...

14.01.2010

Przedstawiciel podatkowy w podatku od towarów i usług

W określonych przepisami sytuacjach podatnicy mają obowiązek ustanowienia przedstawiciela podatkowego. W niniejszym komentarzu wskazani zostali podatnicy, na ktrych ciąży ten obowiązek oraz podmioty,...

11.01.2010