Jednak doradcy podatkowi i osoby prowadzące działalność rachunkowo-księgową powinny uwzględnić, że:
  • obowiązek ewidencjonowania dotyczy wyłącznie wykonywania usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, przy czym incydentalnie świadczone usługi (to jest do 50 faktur rocznie, a zarazem do 20 odbiorców rocznie) korzystają ze zwolnienia z ewidencjonowania za pomocą kas fiskalnych,
  • zastosowanie ma ogólnie obowiązujące zwolnienie z obowiązku instalowania kas fiskalnych do czasu nieprzekroczenia w trakcie roku limitu 40 tys. zł obrotu u podatników kontynuujących działalność gospodarczą oraz nieprzekroczenia w trakcie roku limitu 40 tys. zł obrotu u podatników rozpoczynających działalność gospodarczą.
Powyższe oznacza, że części doradców podatkowych i osób prowadzących działalność rachunkowo-księgową nie będzie obejmował ten wymóg, a część z nich będzie zobowiązana zakupić oraz używać kasę fiskalną znacznie później niż z początkiem maja 2011 r.