Przepisy 36 i 38 rozporządzenia Ministra Finansw z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania...
13.01.2011
Realizacja rżnego rodzaju celw publicznych wymaga czasami pozbawienia jednostek własności...
Adam Bartosiewicz
13.01.2011
Z dniem 1 stycznia 2011 r. wchodzą w życie zmiany związane z dostosowaniem polskich przepisw o...
12.01.2011
Ustawa z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektrych innych ustaw...
11.01.2011
Richard Urwin, Dyrektor ds. Inwestycji Zespołu Funduszy Powierniczych BlackRock, uważa, że rok 2011...
Jan Lis /KW
11.01.2011
Komentarz poświęcony jest problematyce elektronicznego składania deklaracji podatkowych, podań oraz...
Karol Różycki
10.01.2011
Od 1 stycznia 2011 r. wprowadzone zostały rozwiązania zmierzające przede wszystkim do uproszczenia...
10.01.2011