W najbliższy wtorek 28 stycznia eksperci Ministerstwa Finansów będą udzielać podatnikom płacącym...
PAP
27.01.2014
Na posiedzeniu Komitetu Standardów Rachunkowości 21 stycznia 2014 r. została podjęta uchwała w...
Jolanta Mazur
27.01.2014
AS Monaco wniesie dobrowolną opłatę w wysokości 50 mln euro na konto Francuskiej Ligi Piłkarskiej...
PAP
27.01.2014
Minister Finansów odpowiadając na interpelację poselską nr 21814 odniósł się do opodatkowania...
Katarzyna Bogucka
26.01.2014
Sejm przyjął w piątek większość poprawek do nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i...
PAP
25.01.2014
Posłowie uchwalili w piątek nowelizację ustawy o lasach, która zakłada, że Lasy Państwowe w latach...
PAP
25.01.2014
W 2015 r. powinno zostać uruchomione tzw. jedno okienko, w którym importerzy będą mogli załatwić...
PAP
25.01.2014
Posłowie przyjęli w piątek większość senackich poprawek do ustawy budżetowej na 2014 r. Posłowie z...
PAP
24.01.2014
Przejęcie nowych zadań przez Służbę Celną Republiki Białoruś dotyczących kontroli transportu...
Michał Malinowski
24.01.2014
Jak zapewnić skuteczność systemu podatkowego dla uczciwej konkurencji i ochronę praw...
Jolanta Mazur
24.01.2014
W sytuacji gdy przechowywanie krwi pępowinowej konkretnej osoby służy już rozpoczętej bądź...
Katarzyna Bogucka
24.01.2014
Przychód z tytułu odsetek winien być wykazany w zeznaniu rocznym. Nawet jeżeli podatnik uzyskał...
Radosław Kowalski
24.01.2014
Od 1 lutego producenci rolni będą mogli składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego od paliwa...
Katarzyna Bogucka
24.01.2014
Najbardziej prawdopodobnym terminem podwyżki stóp NBP jest IV kwartał tego roku. Scenariusz, w...
PAP
24.01.2014
Przekształcenie spółki z o. o. w spółkę komandytowo-akcyjną, które nie spowoduje podwyższenia...
Michał Malinowski
24.01.2014
Na dzisiaj zaplanowano głosowanie senackich poprawek do budżetu na 2014 r. Posłowie zdecydują...
PAP
24.01.2014
Portugalskie urzędy skarbowe zebrały w ub.r. o 13 proc. więcej z zobowiązań podatkowych niż w 2012...
PAP
24.01.2014
Ostatnie reformy nie pomogły, przedsiębiorstwa wciąż negatywnie oceniają polski system podatkowy -...
Krzysztof Sobczak
24.01.2014
IV Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych zmienił przepisy dotyczące składek opłacanych przez członków...
Joanna Polańska-Solarz
24.01.2014
Doradca podatkowy
Ministerstwo Finansów na początku tego roku nie spodziewa się nadwyżki w budżecie - powiedziała...
PAP
24.01.2014
Sejmowa komisja finansów publicznych opowiedziała się w czwartek za przyjęciem większości senackich...
PAP
24.01.2014
Zarządzanie informacją na temat kancelarii podatkowej to jeden z najskuteczniejszych sposobów...
Joanna Polańska-Solarz
23.01.2014
Doradca podatkowy
Mimo trwających prace nad deregulacją niektórych profesji, usługi w zakresie doradztwa podatkowego...
Jolanta Mazur
23.01.2014
Doradca podatkowy
Wyprodukowanie a następnie zniszczenie towarów na zlecenie zamawiającego, za wynagrodzeniem, należy...
Michał Malinowski
23.01.2014
Honorowy dawca krwi może odliczyć od dochodu (przychodu) wartości oddanej w roku podatkowym krwi...
Jolanta Mazur
23.01.2014
Funkcjonariusze opolskiej Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wspólnie z Prokuraturą...
Jolanta Mazur
23.01.2014
Otrzymana od dewelopera z tytułu opóźnienia kwota rekompensaty (odszkodowania) nie podlega...
Tomasz Krywan
23.01.2014
To przede wszystkim rolnicy i polska wieś skorzystają na wejściu kraju do strefy euro. Dopłaty,...
Jolanta Mazur
23.01.2014
Resort finansów przedstawił projekt założeń projektu nowelizacji ustawy o listach zastawnych i...
Michał Malinowski
23.01.2014
Organizacje zrzeszające twórców dążą do podwyższenia tzw. opłaty reprograficznej nakładanej na...
Jolanta Mazur
23.01.2014
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski