Naczelny Sąd Administracyjny wydał we wtorek kolejny wyrok, w którym orzekł, że właściciel...
Delert Elżbieta
17.10.2013
Likwidacja finansowania partii z budżetu, zawieszenie wypłat do końca 2015 r., odpis od podatku w...
Tumidalska Marta
17.10.2013
Likwidacja uprzywilejowania wierzytelności podatkowych w postępowaniu upadłościowym jest...
Monika Sewastianowicz
17.10.2013
Resort finansów prowadzi zbyt agresywną politykę akcyzową - stwierdził podczas środowej debaty...
Wysoczańska Anna
17.10.2013
Od zamiany akcji trzeba zawsze zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych, nawet jeśli Skarb...
Delert Elżbieta
17.10.2013
Jeżeli podatnik nie wyjaśni w sposób przekonujący uzasadnionej przyczyny różnicy pomiędzy kwotą,...
Michał Malinowski
17.10.2013
Na kilka godzin przed osiągnięciem limitu zadłużenia przez USA obie izby amerykańskiego Kongresu...
Czerny Inga
17.10.2013
Głosowanie europarlamentu nad nowym wieloletnim budżetem UE znów może zostać odłożone, bo rządy...
Widzyk Anna
17.10.2013
Liderzy Senatu USA osiągnęli w środę porozumienie, które pozwoli na uniknięcie technicznej...
Fita-Czuchnowska Marta
17.10.2013
Szerszy katalog praw podlegających ochronie czy wprowadzenie odrębnej procedury regulującej kwestię...
Michał Malinowski
17.10.2013
Belgijscy śledczy prowadzą dochodzenie w sprawie nielegalnej działalności szwajcarskiego oddziału...
PAP
16.10.2013
Kolejne dwie osoby z branży budowlanej, podejrzane o fałszerstwa przy wystawianiu i sprzedaży...
PAP
16.10.2013
Najnowsze działania podejmowane w Sejmie mające na celu wyłączenie spółek komandytowych (SK) z...
Jolanta Mazur
16.10.2013
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce określiło ostatnie terminy egzaminów na dyplomowanych księgowych...
Magdalena Stankiewicz
16.10.2013
Już wkrótce doradcy podatkowi wybiorą nowe organy Krajowej Izby Doradców Podatkowych (KIDP), które...
Jolanta Mazur
16.10.2013
Doradca podatkowy
Tylko co czwarta faktura jest płacona w terminie. Zatory płatnicze, mimo że ich skala maleje, wciąż...
Jolanta Mazur
16.10.2013
Na przełomie roku resort gospodarki przedstawi propozycje zmian w Ordynacji podatkowej -...
Musiał Marcin
16.10.2013
Kwota zwrotu otrzymanego przez właściciela lokalu mieszkalnego z funduszu remontowego spółdzielni...
Jolanta Mazur
16.10.2013
57 firm złożyło przez pół miesiąca kaucję gwarancyjną, by nie stracić klientów po wejściu w życie...
Jędrzejewska Katarzyna
16.10.2013
Zarząd Portów Morskich Szczecin i Świnoujście przegrał we wtorek z izbą skarbową spór o składki na...
Delert Elżbieta
16.10.2013
Resort finansów przedstawił projekt rozporządzenia określającego towary i usługi dla których obniża...
Katarzyna Bogucka
16.10.2013
Powoływanie się w na zaniedbanie upoważnionego pracownika, którą posłużyła się spółka, nie daje...
Michał Malinowski
16.10.2013
Przywódcy Demokratów i Republikanów w Senacie USA, Harry Reid i MitchMcConnell, nie zdołali...
Mianowski Jan
16.10.2013
Kary za przeciążenie samochodu nie stanowią kosztu uzyskania przychodów. W konsekwencji przychody...
Marek Jurek
16.10.2013
Deficyt budżetu państwa po wrześniu wyniósł 29 mld 602 mln zł wobec 26 mld 811,1 mln zł po sierpniu...
Dutkowski Filip
16.10.2013
Z uwagi na niski poziom realizacji dochodów budżetu oraz ograniczoną możliwość zmniejszania...
Michał Malinowski
15.10.2013
Od 1 października 2013 rozszerzony został zakres stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia VAT...
Jolanta Mazur
15.10.2013
Do końca roku inflacja będzie się utrzymywała poniżej dolnego limitu celu inflacyjnego ocenia prof....
Jolanta Mazur
15.10.2013
W sytuacji wyjątkowej organ podatkowy może wezwać podatnika przez telefon. W sprawach uzasadnionych...
Łukasz Matusiakiewicz
15.10.2013
Można wystawić fakturę w euro. Kursem przeliczeniowym dla celów VAT najprawdopodobniej będzie kurs...
Tomasz Krywan
15.10.2013