Od 1 lipca 2010 r. na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593 z późn. zm.) prawo do zakwaterowania żołnierza jest realizowane między innymi przez wypłatę świadczenia mieszkaniowego. Świadczenie takie jest wypłacane przez dyrektora oddziału regionalnego właściwego miejscowo dla garnizonu, w którym żołnierz pełni służbę wojskową. Świadczenie mieszkaniowe jest pokrywane z dotacji.

Rozporządzenie Ministra Finansów z 18 marca 2013 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. poz. 399) wprowadza zaniechanie poboru PIT od tych dochodów.