Na mocy obowiązujących przepisów osoba fizyczna objęta rejestrem PESEL nieprowadząca działalności gospodarczej lub niebędąca podatnikiem VAT w kontaktach z administracją podatkową jest identyfikowana w oparciu o jeden identyfikator podatkowy, którym jest numer PESEL. Powyższe udogodnienie zostało wprowadzone w wyniku realizacji projektu e-Rejestracja. Oznacza to brak konieczności posługiwania się numerem NIP przez podatników, którzy już ten numer posiadają oraz zniesienie obowiązku dokonywania zgłoszenia identyfikacyjnego przez osoby, które do tej pory musiały o ten numer występować. Osoby te wypełniając zeznania podatkowe nie muszą już podawać swojego NIP-u. Dodatkowo zniesiony też został obowiązek zgłaszania do urzędów skarbowych zmian danych takich jak np. zmiana nazwiska czy adresu zameldowania. Urzędy skarbowe wszelkie ww. informacje pobierają właśnie z rejestru PESEL a nie bezpośrednio od obywatela.

   PIT 2012 - ulgi i odliczenia

Z roku na rok coraz więcej osób decyduje się tez wysłać swój PIT przez internet, bo to najprostszy i najszybszy sposób na złożenie zeznania przez tych, którzy zostawiają to na ostatnią chwilę, i dla wszystkich zabieganych i ceniących swój czas. Rozwój sieci internetowej, bankowości elektronicznej i dostępu do prywatnych finansów z każdego miejsca w dowolnym czasie sprawia, że podatnicy oczekują także znoszenia barier w komunikacji z urzędami, a administracja na te potrzeby odpowiada. W tym roku już ponad 2,3 mln podatników skorzystało z tej formy rozliczenia. To dowód na to, że ten sposób komunikacji staje się z roku na rok coraz bardziej popularny.

Od 8 kwietnia br. w telewizji można oglądać spot promujący opisane udogodnienia. Film możesz zobaczyć również na kanale Ministerstwa Finansów na You Tube

Chcesz rozliczyć podatek nie popełniając błędów? Zapoznaj się z publikacją >>> PIT 2012 - ulgi i odliczenia