Deficyt finansów publicznych Polski w 2013 r. będzie prawdopodobnie niższy niż 4,5 proc. PKB -...
Chinowski Nikodem
20.12.2013
Funkcjonariusze katowickiej Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali kolejne...
PAP
20.12.2013
Właściciel nieruchomości, który nie mając dostępu do drogi publicznej, musi przejeżdżać przez cudzą...
Szypulska Joanna
20.12.2013
Zdaniem Jerzego Hausnera, członka Rady Polityki Pieniężnej, w Polsce nie ma poważnych nierównowag...
PAP
20.12.2013
Francuski parlament przyjął w czwartek ostatecznie projekt budżetu na 2014 rok, początkowo...
Fita-Czuchnowska Marta
20.12.2013
Senat wprowadził w środę kilkanaście poprawek do nowelizacji ustawy o informatyzacji działalności...
PAP
20.12.2013
Pod obrady Komitetu Stałego Rady Ministrów trafi dziś projekt zmian w Ordynacji podatkowej....
Jolanta Mazur
19.12.2013
Twój Ruch zaskarżył do TK nowelizację ustawy o VAT i Ordynacji podatkowej wprowadzającą solidarną...
PAP
19.12.2013
Do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Polską a Republiką Liberii o...
Katarzyna Bogucka
19.12.2013
Zawarcie umowy o praktykach uczniowskich i studenckich nie spowoduje utraty prawa do opodatkowania...
Jolanta Mazur
19.12.2013
Kraje UE dały Polsce zielone światło ws. zmiany limitu odliczeń VAT-u dla samochodów z kratką,...
Żylińska Julita
19.12.2013
Na wypracowanie jednolitego stanowiska w sprawie zasad opodatkowania nieodpłatnych świadczeń, w tym...
Marek Jurek
19.12.2013
Za sprawą niższego od planowanego deficytu budżetowego w 2013 roku o około 8 mld zł, deficyt...
PAP
19.12.2013
Spadkobierca może otrzymać zwrot części wydatków poniesionych w związku z budownictwem...
Katarzyna Bogucka
19.12.2013
Wyłudzający VAT może być skazany zarówno za przestępstwo skarbowe, jak i za przestępstwo prania...
Jędrzejewska Katarzyna
19.12.2013
1 stycznia 2014 r. wchodzą w życie kolejne rewolucyjne zmiany w zakresie podatku od towarów i...
Jolanta Mazur
19.12.2013
Sąd w Brukseli orzekł we wtorek, że belgijskie władze skarbowe nie mają podstaw, by wysuwać zarzut...
PAP
19.12.2013
Konfederacja Lewiatan szacuje, że w przyszłym roku nasza gospodarka będzie się rozwijać w tempie...
PAP
19.12.2013
Amerykański Senat ostatecznie zaaprobował w środę ponadpartyjne porozumienie budżetowe, które...
Czerny Inga
19.12.2013
Ministrowie finansów strefy euro uzgodnili zasady finansowania likwidacji banków w eurolandzie. Jej...
PAP
19.12.2013
Projekt zmian w Ordynacji podatkowej, przewidujący ułatwienia dla podatników, ale także dla fiskusa...
PAP
18.12.2013
Po raz dziesiąty Dziennik Gazeta Prawna, oceniając skuteczność i efektywność, wyłonił najlepsze...
Jolanta Mazur
18.12.2013
Paragony mogą być wystawiane w walutach obcych, w tym w euro. Dotyczy to również wskazanej...
Tomasz Krywan
18.12.2013
Ministerstwo Finansów poinformowało, iż w ramach koncepcji uelastyczniania odpraw celnych Służba...
Katarzyna Bogucka
18.12.2013
Od 2014 r. podatnicy będą mieli możliwość wystawienia faktury na 30 dni przed transakcją. Zmiana,...
Jolanta Mazur
18.12.2013
Po 1 stycznia będzie można kupić samochód firmowy z pełnym odliczeniem podatku VAT. Potem, jeśli...
Jolanta Mazur
18.12.2013
9 grudnia Rada Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych (IAASB)...
Przemysław Czajor
18.12.2013
Resort finansów zakończył konsultacje w sprawie regulacji rynku pożyczek. Najważniejsze zmiany w...
Jolanta Mazur
18.12.2013
Ministerstwo Finansów nadal uznaje samorządowe jednostki budżetowe za odrębnych podatników VAT -...
Jędrzejewska Katarzyna
18.12.2013
W 2017 r. ma się w Polsce zakończyć wdrażanie programu e-Podatki. Założenia programu i korzyści...
Durasik Marcin
18.12.2013