Zorganizowaną część przedsiębiorstwa (ZCP) tworzą składniki, będące we wzajemnych relacjach takich,...
Michał Malinowski
08.04.2014
Co kwartał zespół pod kierownictwem prof. Jerzego Hausnera opracowuje Raporty z oceny stopnia...
Jacek Górski
08.04.2014
Opublikowano ustawę z 7 lutego 2014 r. o ratyfikacji nowej umowy o unikaniu podwójnego...
Jolanta Mazur
08.04.2014
Dla celów podatku od towarów i usług podatnik nie ma możliwości określenia innej proporcji...
Adam Bartosiewicz
08.04.2014
Od 1 kwietnia obowiązują nowe zasady w zakresie odliczania podatku VAT od wydatków dotyczących...
Jolanta Mazur
08.04.2014
Gdy spółka wystawi fakturę w ostatnim dniu danego miesiąca i jednocześnie dany towar przekaże...
Michał Malinowski
08.04.2014
Zgodnie z nowymi regulacjami, pełne odliczenie VAT przysługuje m. in. w odniesieniu do wydatków...
Jolanta Mazur
08.04.2014
Od 1 kwietnia 2014 r. podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia 50 proc. podatku naliczonego...
Sebastian Twardoch
07.04.2014
Ponieważ sprzedaż przewłaszczonych rzeczy będzie podlegała opodatkowaniu, to bank ma prawo do...
Rafał Styczyński
07.04.2014
Wartość szarej strefy w Polsce w bieżącym roku wyniesie ok. 364 mld zł, co stanowi 19,5 proc. PKB...
Katarzyna Bogucka
07.04.2014
W piątek, 4 kwietnia 2014 r. w Dzienniku Ustaw została opublikowana umowa z Republiką Singapuru w...
Katarzyna Bogucka
07.04.2014
Główne grzechy popełniane przez rząd Węgier to m.in. nakładanie wysokich obciążeń podatkowych na...
Michał Malinowski
07.04.2014
NSA uznał, że jednostki budżetowe dotychczas traktowane jako odrębni podatnicy powinny rozliczać...
Adam Bartosiewicz
07.04.2014
Wypłata dywidendy, także tej w formie niepieniężnej nie rodzi po stronie spółki przychodu...
Michał Malinowski
07.04.2014
Dług krajowy na koniec marca 2014 roku wyniósł 455,7 mld zł wobec 565,7 mld zł na koniec 2013 roku...
PAP
07.04.2014
28 marca EFRAG przekazała do IASB swoje krytyczne uwagi dotyczące proponowanej zmiany MSR 28. Obawy...
Przemysław Czajor
07.04.2014
Faktury, wystawione na firmę osoby fizycznej po dniu aportu do spółki nie dokumentują w sposób...
Michał Malinowski
07.04.2014
Podatnicy wykorzystujący w swojej działalności pojazdy, których konstrukcja wskazuje na ich...
Jolanta Mazur
07.04.2014
Nie jesteśmy aniołami, Wszyscy mają się dobrze, Totalne zagrożenie- takie nazwy nadał fiskus we...
PAP
06.04.2014
Burmistrz Zakopanego Janusz Majcher zapowiedział w piątek, że wystąpi do ministra sportu z...
PAP
05.04.2014
Sejm uchwalił w piątek tzw. drugą transzę deregulacji zawodów. Dotyczy ona 82 profesji...
PAP
05.04.2014
Firma doradcza Deloitte zajęła pierwsze miejsce w najnowszym Rankingu Audytorów dziennika...
Inny
04.04.2014
Władze Zakopanego chcą przeznaczyć 1 mln zł na budżet obywatelski. Swoje pomysły na wydanie...
PAP
04.04.2014
Około 98 proc. ceł, które ukraińscy producenci żelaza, stali, produktów rolnych oraz maszyn płacą...
Katarzyna Bogucka
04.04.2014
25 marca Rada Standardów Rachunkowości Finansowej (IASB) opublikowała wstępną wersję zmian MSR 1...
Przemysław Czajor
04.04.2014
Udzielenie rabatu towarowego po wystawieniu faktury, skoro wiąże się ze zmniejszeniem ceny...
Karol Różycki
04.04.2014
Zastąpienie ordynacji podatkowej kodeksem podatkowym będzie głównym tematem II Polskiego Kongresu...
Jolanta Mazur
04.04.2014
Zmiana przepisów dotyczących możliwości odliczenia podatku VAT od auta z kratką przyczyniła się do...
Inny
04.04.2014
Rząd nie planuje w 2014 r. wprowadzić żadnych zmian w funkcjonowaniu podatku od kopalin -...
PAP
04.04.2014
Wspólnik spółki jawnej w sytuacji zbycia osobie trzeciej ogółu praw i obowiązków w spółce nie...
Michał Malinowski
04.04.2014
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski