Podejmowanie działań promocyjnych ad hoc, w oderwaniu o ogólnej koncepcji budowania wizerunku jest z góry skazane na niepowodzenie. Punktem wyjścia stosowania wszelkich instrumentów marketingowych musi być dobrze przemyślany przekaz – komunikat, który ma być prezentowany otoczeniu. Taki przekaz powinien opierać się na elementach odróżniających firmę od konkurencji, wskazujących jej przewagę (oczywiście w zgodzie z prawem powszechnym i korporacyjnym).  Może on na przykład akcentować specjalizację lub atrakcyjny z punktu widzenia klienta sposób obsługi. Wykorzystanie narzędzi marketingowych (zarówno reklamy, jak i public relations) powinno w zróżnicowany sposób komunikować ten przekaz. W przeciwnym razie można narazić się na znaczne koszty finansowe, nie osiągając jednocześnie zamierzonego rezultatu. Na przykład kampania reklamowa w prasie, na plakatach czy billboardach musi być połączona ze stroną internetową, ponieważ krótki, hasłowy przekaz reklamowy ma jedynie przyciągnąć uwagę, a szczegółowe informacje powinny znajdować się na stronie internetowej podanej w reklamie.

W przypadku planowania tego typu kampanii z góry należy zaplanować nie tylko główny przekaz (co chcemy zakomunikować), ale także jednolitą wizualizację kampanii. Trzymając się przykładu akcji reklamowej wspieranej przez stronę internetową, przedsiębiorca zainteresowany uzyskaniem bardziej szczegółowych informacji po natrafieniu na reklamę, plakat czy billboard powinien znaleźć na stronie internetowej rozwinięcie tego przekazu, w nawiązującej do reklamy formie graficznej.

Wszelkie działania marketingowy powinny współgrać ze sobą i przenikać się. Organizacja „Dni otwartych” może być wspierana akcją informacyjną w lokalnych organizacjach przedsiębiorców albo w mediach, np. poprzez rozmowę na łamach dziennika regionalnego z zaproszeniem na to wydarzenie lub wypowiedzią ekspercką dla lokalnej rozgłośni radiowej. Najprostszym sposobem na rozpowszechnienie informacji o wydarzeniach promujących kancelarię jest rozsyłanie informacji prasowych do miejscowych mediów – nie daje to wprawdzie gwarancji, że zostaną opublikowane, ale z reguły wszelkie bezpłatne akcje edukacyjne mają większą siłę przebicia i są skuteczniejsze niż typowa reklama.