Przepisy projektowanego rozporządzenia powielają regulacje zawarte w rozporządzeniu z 27 grudnia 2011 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych (Dz. U. Nr 298, poz. 1765). Zrezygnowano z publikowania załączników do zgłoszenia NIP-7 i NIP-2:

a) informacja o rachunkach (NIP-B),

b) informacja o miejscach prowadzenia działalności (NIP-C).

Rezygnacja z powyższych formularzy podyktowana jest umożliwieniem od 1 stycznia 2013 r. osobom fizycznym będącym podatnikami złożenia formularza NIP-7 za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a tym samym wykorzystaniem możliwości interaktywnych formularzy poprzez dodawanie w miarę potrzeb wierszy w zakresie informacji dotyczących rachunków bankowych oraz miejsc prowadzenia działalności.

W przypadku składania powyższych formularzy będzie istniała możliwość dołączenia odpowiedniej listy z tymi informacjami.

Dodatkowo we wzorze NIP-2 wprowadzono zmianę, dodając nową część B.11 Inne rachunki. Będzie to informacja o rachunku właściwym do przekazania 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.