Były wiceminister finansów został powołany na podsekretarza stanu w resorcie finansów w listopadzie 2008 r. Był odpowiedzialny za system podatkowy. W latach 2011-2012 członek Komisji Nadzoru Finansowego, a od lutego 2013 Główny Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych. Wcześniej, jeszcze przed pracą w resorcie rozwijał Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, gdzie od roku 1991 pełnił funkcję wiceprezesa. Zajmował się wówczas badaniami nad systemami podatkowymi, transformacją systemów społeczno-gospodarczych, rynkami pracy.

Wczoraj, tj. 27 listopada objął stanowisko ministra środowiska. W pierwszych słowach po nominacji nowy minister środowiska zapowiedział, że jego priorytetem będzie przyspieszenie procesu poszukiwania i wydobycia gazu łupkowego.