Z wstępnych danych, które będą jeszcze podlegały korektom wynika, że w marcu dochody z VAT wzrosły...
PAP
08.04.2015
Prace nad nową Ordynacją podatkową, czy działania firm zmierzające do obniżenia podstawy...
PAP
08.04.2015
Część gmin, na terenie których działają kopalnie, stanęła przed koniecznością zwrotu naliczonego...
PAP
08.04.2015
Do 2020 r. ma zostać przedłużone finansowanie z budżetu państwa działalności polskich organizacji...
PAP
08.04.2015
We wtorek 7 kwietnia, w ramach wspólnej akcji Głosu Wielkopolskiego i Izby Skarbowej w Poznaniu...
Jolanta Mazur
07.04.2015
W trakcie najbliższego posiedzenia Sejmu przedstawione zostanie poprawione sprawozdanie komisji...
Jolanta Mazur
07.04.2015
Utrudniony kontakt z kontrahentem, przelewy na konta osób trzecich, szybkie transakcje, przy...
PAP
07.04.2015
Kolejny projekt budżetu obywatelskiego na 2016 rok przygotowali białostoccy radni. Tym razem to...
PAP
07.04.2015
Podwyższenie kapitału zakładowego poprzez konwersję pożyczonych wcześniej środków wraz z odsetkami...
Artur Kowalski
07.04.2015
Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych ma obowiązek złożenia podpisu, a w...
Edward Tomczyk
07.04.2015
Z roku na rok coraz więcej podatników przekazuje 1 proc. podatku organizacjom pożytku publicznego,...
PAP
07.04.2015
Organizacje pożytku publicznego (OPP) będą miały zakaz przekazywania środków zebranych w ramach 1...
PAP
07.04.2015
Miejsce wykonania świadczeń doradczych nie ma żadnego znaczenia dla ustalenia, gdzie przychód...
Michał Malinowski
07.04.2015
Ograniczenie niektórych uciążliwych i zbędnych obowiązków administracyjnych dla firm, które...
PAP
07.04.2015
Niemiecki wicekanclerz i minister gospodarki Sigmar Gabriel (SPD) zaproponował w piątek, aby rząd w...
PAP
07.04.2015
Dziura w publicznej kasie zmniejszyła się do 3,2 proc. PKB. Za rok pewnie wyjdziemy z procedury...
PAP
07.04.2015
Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego KsięgowegoPracownik nie odebrał rozwiązania umowy...
Agata Kamińska
06.04.2015
Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego KsięgowegoSpółka z o.o. w roku 2014 wpłacała...
Waldemar Gos
06.04.2015
Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego KsięgowegoSpółka podpisała umowę leasingu...
Paweł Ziółkowski
06.04.2015
Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego KsięgowegoCzy podatnik ma prawo do skorzystania z...
Sebastian Twardoch
06.04.2015
Usługa polegająca na doręczaniu przesyłek, zdefiniowana i świadczona jako usługa pocztowa...
Michał Malinowski
03.04.2015
Przedsiębiorcy chcą płacić podatki w warunkach, w których prawo podatkowe jest czytelne, a sposób...
Katarzyna Bogucka
03.04.2015
Komitet Standardów Rachunkowości (KSR) przedstawił propozycje dotyczące obszarów polskiego prawa...
Jolanta Mazur
03.04.2015
W zeznaniu PIT-38 nie jest wykazywane, między innymi, nieodpłatne zbycie udziałów, a w konsekwencji...
Tomasz Krywan
03.04.2015
Nawet kilkaset tysięcy osób pracujących i mieszkających w Warszawie nie rozlicza tutaj swojego...
PAP
03.04.2015
W związku ze zmianą sytuacji na rynku kredytów mieszkaniowych, będącej skutkiem decyzji...
Katarzyna Bogucka
03.04.2015
Celem podjęcia aplikacji, a tym samym ponoszenia wydatków z tym związanych, nie jest osiąganie...
Michał Malinowski
03.04.2015
Wprowadzenie jednego okienka rozliczeniowego w sprawach podatkowych i celnych to jedna ze zmian,...
Michał Malinowski
02.04.2015
Poręczenie kredytowe udzielone osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą jest dla niej...
Sławomir Liżewski
02.04.2015
Przy kwalifikowaniu nieruchomości, jako terenu przeznaczonego pod zabudowę konieczne jest również...
Michał Malinowski
02.04.2015