Książka Tomasza Kosieradzkiego i Radosława Piekarza "Ceny transferowe. Mechanizmy ustalania i zarządzanie ryzykiem" wypełnia tę lukę. Kompleksowo przedstawiono w niej problematykę cen transferowych w praktyce przedsiębiorców i organów podatkowych. Do poruszonych tu zagadnień należą m.in. metody ustalania cen transferowych, przygotowanie dokumentacji i opracowanie analizy porównawczej. Szczegółowo omówiono aktualne aspekty prawne dotyczące cen transferowych, takie jak restrukturyzacja działalności gospodarczej, przygotowanie tzw. opisu transakcji czy identyfikacje podmiotów powiązanych.

Publikacja ma przy tym charakter praktycznego przewodnika, zawiera bowiem między innymi:
- przejrzyste objaśnienia sposobu zastosowania wskazanych metod,
- gotowe wzory dokumentacji cen transferowych,
- przykład analizy porównawczej,
- przykłady restrukturyzacji działalności gospodarczej wraz z zaawansowanymi metodami ustalania rynkowości takich restrukturyzacji (m.in. analiza Monte Carlo),
- omówienie odpowiedzialności zarządu i sankcji w zakresie cen transferowych,
- omówienie zasad wyceny transakcji finansowych (pożyczki, gwarancje, poręczenia).

Książka "Ceny transferowe. Mechanizmy ustalania i zarządzanie ryzykiem" ma wymiar przede wszystkim praktyczny. Przykłady, które ilustrują poszczególne zagadnienia, pochodzą z praktyki doradczej i szkoleniowej autorów. Książka przeznaczona jest dla osób zarządzających finansami spółek, kontrolerów finansowych, księgowych, doradców podatkowych, prawników i wykładowców akademickich.

Autorzy:

Tomasz Kosieradzki - doradca podatkowy, partner w A&RT Rynkowska, Kosieradzki, Piekarz. Jest prawnikiem, specjalizuje się w cenach transferowych, optymalizacji podatkowej oraz postępowaniach podatkowych w sprawie cen transferowych.

Radosław Piekarz - doradca podatkowy, partner w A&RT Rynkowska, Kosieradzki, Piekarz. Jest ekonomistą, specjalizuje się w cenach transferowych, analizach porównawczych i restrukturyzacji działalności gospodarczej.

Dowiedz się więcej z książki
Ceny transferowe. Mechanizmy ustalania i zarządzanie ryzykiem
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł