Pytanie

Czy biuro rachunkowe ma obowiązek rejestracji danych osobowych swoich lub swoich klientów do GIODO?

Odpowiedź

Biuro rachunkowe nie ma obowiązku rejestracji danych swoich pracowników i danych osobowych swoich klientów w GIODO.

Uzasadnienie

Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - dalej u.o.d.o. - reguluje kwestie związane z rejestracją danych osobowych w GIODO. I tak zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 4 u.o.d.o. z obowiązku rejestracji danych osobowych zwolnieni są administratorzy danych przetwarzanych w związku z zatrudnieniem u nich, świadczeniem im usług na podstawie umów cywilnoprawnych, a także dotyczących osób u nich zrzeszonych lub uczących się. W stosunku do danych osobowych klientów biura należy zastosować z art. 43 ust. 1 pkt 8 u.o.d.o. Zgodnie z jego treścią z obowiązku rejestracji danych osobowych zwolnieni są administratorzy danych przetwarzanych wyłącznie w celu wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej.

Zobacz też: Do 30 czerwca konieczna decyzja w sprawie ABI >>

Odpowiedź pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego