Prowadzenie działalności tylko przez pewien okres roku podatkowego ma swoje konsekwencje w rozliczeniach podatkowych. Przedsiębiorcy prowadzący działalność sezonową powinni szczególną uwagę zwrócić na zasady opłacania zaliczek na podatek dochodowy oraz zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów, szczególnie w okresach, gdy nie osiągają przychodów.

Sezonowość ma również istotny wpływ na zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w działalności tylko okresowo. Nie można również zapominać o podatku od nieruchomości, który w tym zakresie ma również szczególne regulacje.

Jak prowadzić działalność sezonową i nie narazić się na negatywne konsekwencje ze strony urzędu skarbowego można się dowiedzieć z komentarzy opublikowanych w Vademecum Głównego Księgowego:

- Działalność gospodarcza prowadzona sezonowo
- Nieruchomości wykorzystywane sezonowo do prowadzenia działalności gospodarczej
- Opodatkowanie najmu kartą podatkową na przykładach
- Opodatkowanie działalności agroturystycznej
- Opodatkowanie gruntów i budynków gospodarstwa agroturystycznego
- Zatrudnienie dzieci i młodzieży - rozliczenie dochodu małoletnich pracujących w czasie wakacji