Strony BIP zawierają w szczególności informacje dotyczące organizacji i działalności Kontroli Skarbowej oraz wymagane przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej. Uruchomienie nowych stron BIP ma ułatwić dotarcie do informacji na stronach urzędów kontroli skarbowej.Wygląd stron jest zgodny z identyfikacją wizualną resortu finansów. Strony UKS-ów oparto na jednym systemie zarządzania treścią, co zapewnia jednolite rozwiązania organizacyjne i techniczne, dotyczące redagowania i administrowania stronami.

Dla zachowania spójności informacji wybrane zakładki stron urzędów prowadzą do informacji na stronach Ministerstwa Finansów. Rozwiązanie pozwala na integrację treści na stronach Ministerstwa i jednostek podległych. Strony posiadają własne adresy o zestandaryzowanej nazwie - nazwa miasta połączona z domeną kskarbowa.gov.pl.

Dowiedz się więcej z książki
Kontrola skarbowa w systemie kontroli skarbowej
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł