Zgodnie z nowelizacją, spółki akcyjne oraz spółki z o.o. mające siedziby na terenie jednego z krajów Unii Europejskiej lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) będą mogły prowadzić w Polsce działalność w zakresie określonych gier hazardowych - za pośrednictwem utworzonego w Polsce oddziału albo ustanowionego przedstawiciela. Przedstawicielem będzie mógł zostać przedsiębiorca prowadzący w Polsce działalność gospodarczą. Jeśli będzie to osoba fizyczna, będzie musiała mieszkać w Polsce oraz posługiwać się językiem polskim, jeśli osoba prawna – będzie musiała mieć siedzibę w Polsce oraz przynajmniej jednego polskojęzycznego członka zarządu.

Decyzje, w których minister finansów rozstrzyga, czy gra wskazana we wniosku przedsiębiorcy podlega ustawie, będą mogły być wydawane także przez upoważnione przez niego organy.

Ustawa wprowadza również wyraźny zakaz sumowania podstaw opodatkowania podatkiem od gier. Doprecyzowano również, że podatnikami podatku od gier nie są organizatorzy loterii promocyjnych. Podatkiem tym nie są obciążone także loterie fantowe i gry bingo fantowe, w których pula wygranych nie przekracza przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

Nowelizacja wejdzie w życie w styczniu 2016 roku.

Informacja pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego